POSIEDZENIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ SENATU RP Drukuj
(3 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)


W dniu 16 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Ustawodawczej w sprawie rozpatrzenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 1/13) dotyczącego ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Wyrokiem Trybunał uznał za niekonstytucyjne art. 2 ust 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych zawężające podmioty, które mogą zakładać i zrzeszać się w związkach zawodowych tzw. prawo koalicji.

Obecny na posiedzeniu Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed poinformował członków Komisji, że ministerstwo opracowało projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych, który uwzględnia wyrok Trybunał Konstytucyjnego. Podniósł również, że przy okazji tej nowelizacji ministerstwo zaproponuje kilkanaście innych zmian do ustawy o związkach zawodowych m. In. Rozszerzenie uprawnień związków zawodowych, a także zmianę w Kodeksie pracy dotyczącą reprezentatywności. Projekt będzie w dniu 22 marca 2016 r. zatwierdzony na Kolegium Ministerstwa i przesłany partnerom społecznych. Następnie projekt będzie procedowany w Radzie Dialogu Społecznego, tak by najpóźniej w czerwcu trafić do Sejmu. Z tego względu przedstawiciel ministerstwa prosił Senacką Komisję Ustawodawczą o niepodejmowanie w tej sprawie inicjatywy ustawodawczej. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczył członek Prezydium FZZ Krzysztof Małecki, który wskazał w swoim wystąpieniu, że Forum Związków Zawodowych jest za jak najszybszym wdrożeniem implementacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy art. 2 ust 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych zawężają podmiotowo i pozbawiają prawa zrzeszania się w związkach zawodowych znaczną ilość osób wykonujących pracę zarobkową i są niezgodne z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy i doktryną  europejską. Jednocześnie odniósł się pozytywnie do propozycji ministerstwa przekazania projektu partnerom społecznych do pracy w Radzie Dialogu Społecznego.

Komisja Ustawodawcza Senatu RP przy jednym głosie wstrzymującym podjęła uchwałę o niepodejmowaniu inicjatywy ustawodawczej w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...