PIERWSZE POSIEDZENIE ZESPOŁU RDS DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – ROZMOWY O PROPOZYCJACH RESORTU ROZWOJU Drukuj
(2 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 15 Styczeń 2016 13:05


13 stycznia 2016 r. w CPS Dialog odbyło się pierwsze posiedzenie doraźnego zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. Omawiano projekt zmian ustawy o zamówieniach publicznych przygotowany przez resort rozwoju.

Z ramienia Forum Związków Zawodowych w posiedzeniu zespołu uczestniczyli: Piotr Sadowski, członek zespołu oraz Anna Grabowska, sekretarz RDS.

Wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj poinformował uczestników spotkania o przebiegu prac dotyczących implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/EU z 26 lutego 2014. Ponieważ Polska ma czas na jej implementację do 16 kwietnia br., prace muszą przebiegać szybko. Resort planuje, by projekt trafił do Rady Ministrów w połowie lutego. Wówczas byłoby możliwe zakończenie prac parlamentarnych do końca marca br., a następnie – po 14-odniowym vacatio legis – wejście w życie przepisów wymaganym przez regulacje europejskie. Brak stosownym przepisów mógłby skutkować negatywnymi dla Polski konsekwencjami ze strony Komisji Europejskiej, a być może także ETS. Powstałby także problem refinansowania środków na przetargi, które byłyby ogłoszone.

W zmianach proponowanych przez ministerstwo rozwoju chodzi m.in. o: przyśpieszenie procesu zamówień, wzmocnienie innowacyjności na podstawie nowej procedury, wzmocnienie kryteriów pozacenowych, uwzględnienie jako wymogu nawiązywania stosunku pracy. Resort proponuje także powoływanie, przy dużych projektach,  zespołów projektowych w miejsce komisji przetargowych, których rola kończy się po wyborze wykonawcy. Komisja odpowiadałaby za wykonanie całego zadania publicznego, aż do momencie jego odbioru.

Wiceminister podkreślił, że generalnie chodzi o to, by w nowej ustawie w jak najmniejszym stopniu posługiwać się terminologią dyrektywy, gdyż jest ona trudna i w wielu miejsca te same instytucje nazywane są inaczej. Resort będzie się zatem starał w jak największym stopniu wykorzystać dobre dotychczasowe polskie zapisy.

Ponieważ partnerzy społeczni nie otrzymali przed posiedzeniem zespołu projektu ustawy, o którym mieli dyskutować, Anna Grabowska reprezentująca FZZ wskazała, iż jest to zła praktyka dialogu, skutkująca brakiem efektywności rozmów. Dodała, że trudno jest odnosić się do nieznanej treści (nawet przy znajomości tematyki) , a tym bardziej podejmować uchwały wyrażające zdanie partnerów społecznych. Wyraziła nadzieję, że mimo pośpiechu w pracach nad nowelizacjami wielu aktów prawnych, takie sytuacje nie będą jednak miały miejsca w przyszłości.

Piotr Sadowski zaznaczył, że Forum opowiada się za zmianami w prawie zamówień publicznych.  Nie odniósł się jednak do szczegółów ze względu na brak przesłania partnerom projektu. Ostatecznie zespół, za aprobatą strony związkowej i pracodawców, przyjął uchwałę o poparciu kierunku zmian w prawie zamówień publicznych wraz ze zobowiązaniem resortu rozwoju do dalszych prac zmierzających do poprawy standardów w tych przepisach.

Ustalono, że członkowie zespołu, w imieniu reprezentowanych przez siebie organizacji, odniosą  się do projektu w najbliższych dniach. Zostanie on również rozesłany w trybie zwykłych konsultacji społecznych, z  zastrzeżeniem, że ich termin może zostać skrócony ze względu na krótki czas na dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnej dyrektywy.

 

Anna Grabowska

 

Fot. CPS Dialog

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...