WYSŁUCHANIE PUBLICZNE NA TEMAT ZMIAN W SYSTEMIE EMERYTALNYM Drukuj
(3 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Środa, 13 Styczeń 2016 14:10

12 stycznia 2016 r. w Sejmie na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się wysłuchanie publiczne poświęcone przedstawionemu przez Prezydenta RP projektowi ustawy obniżającej wiek emerytalny.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje prawo kobiet do odejścia na emeryturę w wieku 60 lat zaś mężczyzn 65 lat. Jest to przywrócenie rozwiązania obowiązującego w Polsce do 2013 r.

Forum Związków Zawodowych przekazało Prezydentowi RP swoją opinię na temat tego projektu 6 stycznia 2015 r. Wyraziło w niej pozytywne stanowisko w kwestii obniżenia wieku emerytalnego zaznaczając jednocześnie potrzebę szerszej dyskusji na temat reformy systemu emerytalnego, przede wszystkim w kontekście zapewnienia odpowiednio wyższych świadczeń emerytom w przyszłości oraz niezbędnych od tego wpływów do FUS. Forum podkreśliło w swojej opinii konieczność powiązania reformy emerytalnej ze wzrostem wynagrodzeń, reformą rynku pracy, aktywizacją zawodową osób starszych, systemem opieki zdrowotnej.

W wysłuchaniu publicznym w dniu 12 stycznia br., Forum Związków Zawodowych reprezentowali: Krzysztof Małecki, członek Prezydium FZZ oraz Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ. W przewidzianym dla organizacji 10-minutowym wystąpieniu przedstawili stanowisko Forum deklarując udział Związku w dalszych pracach nad reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

Krzysztof Małecki nawiązał do opinii Forum, zarówno najnowszej z 2016 r., jak i tej z roku 2012, gdzie FZZ jednoznacznie opowiadało się przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, a jednocześnie koniecznością reformowania niewydolnego systemu polskich ubezpieczeń społecznych. Jak zaznaczył, Forum opowiadało się także za rozwiązaniami wspierającymi przedsiębiorców, jak np. nie płacenie składek emerytalnych za osoby po 60-tym roku życia.

Odnosząc sią do dzisiejszych realiów wskazał na konieczność jednoczesnych rozmów o podwyższeniu płacy minimalnej, oskładkowania umów śmieciowych, zniesienie tzw. zbiegów ubezpieczeń.

Wskazał na brak polityki państwa w tworzeniu programów zarządzania wiekiem, rozwoju dobrowolnych filarów ubezpieczeniowych, działań ograniczających stres w pracy, wpływających na poprawę warunków bhp. Przypomniał demontaż II filara ubezpieczeń społecznych i zagarnięcie składek z OFE.

Anna Grabowska podkreśliła, że podwyższenie wieku emerytalnego w 2012 r. było zmianą nieakceptowaną społecznie.

Odrzucono wniosek o referendum w tej sprawie, a ponad 80 proc. pytanych wówczas było przeciwnych temu rozwiązaniu. Za pozytywne uznała zatem obecne konsultacje społeczne, wskazując jednocześnie na potrzebę ich kontynuowania w Radzie Dialogu Społecznego. Argumentowała, że konieczne jest powiązanie obniżenia wieku emerytalnego z tzw. stażem ubezpieczeniowym, tj. liczbą lat pracy (35-40) uprawniającą do przejścia na emeryturę niezależnie do wieku.

Mówiła o konieczności podwyżki płacy minimalnej tak, by ubezpieczony mógł wypracować sobie świadczenie, a nie musiał liczyć na wsparcie z budżetu państwa.

Odniosła się do problemu - znacznie krótszego (także na tle Europy) niż wiek emerytalny - życia Polaków w zdrowiu, co często uniemożliwia wydłużenie aktywności zawodowej.

W debacie głos zabierali również przedstawiciele innych organizacji partnerów społecznych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, ZNP oraz Związku Rzemiosła Polskiego), Polskiej Izby Towarzystw Emerytalnych, Kancelarii Prezydenta.

Stanowisko Rządu, choć jeszcze nieoficjalne, przedstawił wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Marcin Zieleniecki. Zgodził sią z opinią partnerów społecznych, że reforma emerytalna powinna być szersza i obejmować także takie kwestie jak: wpływy do FUS, aktywizację zawodową osób od ok. 50 roku życia, analizę rzeczywistych możliwości zatrudnienia osób starszych, okres tzw. życia w zdrowiu. Podkreślił też prawo do decyzji obywatela o odejściu na emeryturę jako główną ideę projektowanych rozwiązań. Zdaniem Marcina Zielenieckiego, wszystkie te zagadnienia powinny być teraz przedmiotem szerokiej debaty w Radze Dialogu Społecznego.

Anna Grabowska

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...