REGIONALNE FORUM BHP W WILNIE Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Czwartek, 10 Grudzień 2015 09:54

Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) zorganizował w Wilnie dwudniowe ,,Regionalne Forum BHP", które odbyło się w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2015 r. W gronie polskich związkowców byli także działacze Forum Związków Zawodowych: przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Zdzisław Gnaciński oraz przewodniczący Komisji BHP Federacji ZZP PKP Radosław Strakulski.

W konferencji tej uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych i specjaliści bezpieczeństwa pracy z czterech krajów: Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Byli też goście z Holandii i Niemiec. W trakcie konferencji odbywały się panele dyskusyjne, na których debatowano o możliwości współpracy w zakresie bezpieczeństwa pracy na poziomie regionalnym i europejskim. Przede wszystkim debatowano nad tym, jak zacieśnić i wzmocnić tę współpracę, aby związki zawodowe miały większy wpływ i nacisk na krajowe struktury odpowiedzialne za stan bhp.

W trakcie dyskusji wskazywano, że w wielu krajach stan bezpieczeństwa pracy jest wciąż niezadowalający. Dobitnie przedstawił to w swym wystąpieniu Arūnas Lupeika z Deputy of the chief of the State labour inspectorate (litewski odpowiednik Państwowej Inspekcji Pracy). Odbywały się też interaktywne sesje, podczas których nakreślono związkowe priorytety w zakresie bezpieczeństwa pracy. Były one podstawą do wspólnego wypracowania określonych działań BHP w poszczególnych regionach i krajach Unii Europejskiej. Każda z delegacji przedstawiła związkowe spojrzenie na sytuację w zakresie bezpieczeństwa pracy w swych krajach. Oceniano też stan współpracy w tym obszarze z branżowymi, krajowymi i regionalnymi strukturami, zajmującymi się bezpieczeństwem pracy, a także siłę i możliwości skutecznego związkowego oddziaływania na decydentów i polityków. Mówiono też o przeprowadzanych w poszczególnych krajach kampaniach i akcjach, mających przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Trzeba powiedzieć, że z zainteresowaniem przysłuchiwano się wystąpieniom przedstawicieli Polski. Przedstawili oni bardzo szeroko zakres działalności związków zawodowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy. I to na różnych szczeblach życia społeczno-gospodarczego. Podkreślali, że dobrze układa się współpraca i współdziałanie w tym zakresie z organami i instytucjami państwowymi i samorządowymi, odpowiedzialnymi za te sprawy. Nasi związkowcy przedstawili model działalności Społecznej Inspekcji Pracy. Jak się okazało, jest to jedyna w Europie taka społeczna struktura, zajmująca się kontrolą warunków pracy. Informacje o Społecznej Inspekcji Pracy wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. W dyskusji przedstawiciele innych krajów zapowiedzieli, że będą podejmowali próby, by i w swoich krajach, wzorując się na polskich doświadczeniach, zorganizować taką kontrolna strukturę.

Najważniejszym ustaleniem dwudniowego seminarium w Wilnie była decyzja o przygotowaniu przez każdy z krajów związkowego raportu o stanie bezpieczeństwa pracy. Ma on jednocześnie odzwierciedlać nasze spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa pracy. ETUI (Europejski Instytut Związków Zawodowych) opublikuje wszystkie te raporty 28 kwietnia, kiedy to każdego roku obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Przedstawiciele Polski już w Wilnie uzgodnili, że będzie to wspólny raport przygotowany przez trzy reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych. NSZZ „Solidarność” i OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych).

Radosław Strakulski

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...