FZZ O PODWYŻSZENIU KWOTY WOLNEJ OD PODATKU Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Środa, 09 Grudzień 2015 14:52

 

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 3 tys. 91 zł do 8 tys. zł oraz zaliczki na podatek dochodowy z 46 zł 33 gr do 120 zł to zmiana w podatku od osób fizycznych zaproponowana w prezydenckim projekcie zmiany ustawy o PIT.

Forum Związków Zawodowych pozytywnie ocenia zmiany zaproponowane przez Prezydenta RP. Są one zgodne z naszymi propozycjami, wielokrotnie prezentowanymi w debacie publicznej. Obecną, zryczałtowaną   kwotę wolną na poziomie nieco ponad 3 tys. zł rocznie, a tym samym zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 46 zł 22 gr, uznawaliśmy za zbyt niskie, nie odzwierciedlające w żaden sposób kosztów ponoszonych przez podatnika w celu uzyskiwania dochodu.

Takie stanowisko potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 października 2015 r., podkreślając niekonstytucyjność zapisów ustawy o PIT z 26 lipca 21001 r. w zakresie, w jakim nie przewiduje ona mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego zachowanie co najmniej minimum egzystencji.

Minimum to, zgodnie z danymi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, w 2014 r. wyniosło miesięcznie: dla gospodarstwa jednoosobowego 544 zł 9 gr (6 529 zł 8 gr rocznie), zaś dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego 515 zł 43 gr (6 185 zł 16 gr rocznie). Są to wielkości dwukrotnie wyższe od kwoty wolnej w PIT.

Dla porównania, np. w Finlandii kwota wolna w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 16,5 tys. euro, w Wielkie Brytanii 14 tys euro, w Niemczech 8 tys. 354 euro, na Słowacji 3,8 tys. euro. W Polsce, w przeliczeniu jest to zaledwie 750 euro.

Podwyższenie kwoty wolnej, pozostawiającej więcej dochodów w rękach podatników, oceniamy pozytywnie także z punktu widzenia zwiększenia konsumpcji i przez to dochodów budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług.

Jak zaznaczono w prezydenckim projekcie, aż 97 proc. polskich podatników PIT uzyskuje dochody mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, tj. do 85 tys. 528 zł brutto rocznie. To oznacza, że mimo progresywnej skali podatkowej (rosnącej wraz ze wzrostem dochodów), opodatkowanie nie jest równomierne.

Forum Związków Zawodowych wielokrotnie podkreślało, że skala podatkowa i kwota wolna obowiązujące w Polsce, w większym stopniu obciążają kieszenie podatników o niższych dochodach. Chodzi oczywiście o subiektywne ciężary, nie o nominalne kwoty doprowadzane prze nich do budżetu.

Zaznaczaliśmy jednocześnie, o czym nie ma mowy w projekcie prezydenckim, że należy się także zastanowić nad wprowadzeniem dodatkowych stawek podatkowych, np. pierwszej na poziomie 12-15 proc., czwartej na poziomie 40 proc. Zróżnicowanie stawek pozwoliłoby nie tylko bardziej sprawiedliwie rozłożyć ciężar podatku, ale także działałoby motywacyjnie na osoby, które dokładają wysiłków, by dorobić choćby niewielkie kwoty do rodzinnego budżetu. Proponowaliśmy także rozważenie wprowadzenia wspólnego opodatkowania członków gospodarstw domowych, przede wszystkim rodziców z dziećmi, co stanowiłoby istotne wsparcie dla rodzin.

W opinii Forum, należy rozważyć skutki podwyższenia kwoty wolnej z puntu widzenia dochodów budżetu, a przede wszystkim samorządów. Według wyliczeń zwartych w projekcie, będzie to bowiem oznaczało zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o 8,72 mld zł, zaś do samorządów lokalnych o kolejne 6,86 mld zł. Szczególnie dla samorządów strata ta będzie dotkliwa i zapewne będzie musiała być przez państwo w jakiś sposób zrefundowana.

Nowe zasady podatkowe, zgodnie z założeniem prezydenckiego projektu, miałyby wejść w życie od 2016 r.

Anna Grabowska
Fot:  NickiMM via Foter.com / CC BY


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...