SPOTKANIE WICEPRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 04 Grudzień 2015 12:39


W dniach 3-4 grudnia 2015 r. przebywał w Polsce wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. W programie wizyty zaplanowane zostały spotkania m.in. z premier Beatą Szydło oraz wicepremierem, ministrem rozwoju Mateuszem Morawieckim. Ponieważ wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis pełni funkcję komisarza UE ds. euro i dialogu społecznego, 4 grudnia w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji partnerów społecznych. Forum Związków Zawodowych reprezentowali Wiceprzewodniczący Stanisław Stolorz i radca ds. międzynarodowych Tomasz Jasiński.

Celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce oraz realizacji  działań wynikających z zaleceń Rady z dnia 14 lipca 2015 r. mających na celu:

1. Po dokonaniu korekty nadmiernego deficytu – uzyskanie korekty budżetowej na poziomie 0,5 % PKB zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r., przybliżającej osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego. Ustanowienie niezależnej rady budżetowej. Poszerzenie bazy podatkowej, w szczególności poprzez ograniczenie stosowania rozbudowanego systemu obniżonych stawek podatku VAT.

2. Rozpoczęcie procesu dostosowywania systemów emerytalnych dla rolników i górników do systemów emerytalnych przeznaczonych dla innych grup zawodowych oraz przyjęcie harmonogramu stopniowych działań prowadzących do ich pełnego dostosowania; stworzenie systemu szacowania i rejestracji dochodów rolników.

3. Podjęcie działań w celu ograniczenia nadmiernego wykorzystywania umów czasowych i umów cywilnoprawnych na rynku pracy.

4. Usunięcie przeszkód utrudniających inwestycje w projekty kolejowe.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przypomniał, iż semestr europejski to główne narzędzie koordynacji polityki fiskalnej i makroekonomicznej UE. Stwierdził, iż o sukcesie tego narzędzia świadczy pełne zangażowanie partnerów w ramach prowadzonego dialogu społecznego. Komisja Europejska wskazała trzy obszary, które uznała w tej kadencji za priorytetowe:

- inwestycje
- reformy strukturalne
-odpowiedzialność fiskalna

W odniesieniu do polskich realiów Wiceprzewodniczący Dombrovskis stwierdził, iż nasz kraj jest wzorem dobrych wyników gospodarczych w okresie kryzysu. Pochwalił spadek bezrobocia i systematyczny wzrost stopy zatrudnienia. Wskazał jedocześnie na szereg problemów wynikających z dualizmu rynku pracy, stosowanie nadmiernej ilości czasowych umów o pracę, zwłaszcza w grupie osób młodych, niską aktywizację zawodową osób starszych, duże bariery dla mobilności na rynku pracy.

W swoich komentarzach przedstawiciele organizacji partnerów społecznych odnieśli się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego komentując sytuację w obszarach makroekonomicznym i fiskalnym. Przedstawiając nowe otwarcie w polskim dialogu społecznym mówiono o planowanych zmianach w systemie emerytalnym, podejmowanych działaniach na rzecz walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

tj

Galeria foto:

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...