POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. STRATEGII „EUROPA 2020” Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Poniedziałek, 19 Październik 2015 13:05

15 października 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się posiedzenie Zespołu ds. strategii „EUROPA 2020”, poprowadziła je Grażyna Henclewska - Wiceminister Ministerstwa Gospodarki. Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie członków Zespołu z informacją z wykonania Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” w Polsce w okresie kwiecień-sierpień 2015 r. oraz informacja i dyskusja nt. podstawowych wskaźników ubóstwa w Polsce. W spotkaniu brali udział przedstawiciele i eksperci z ministerstw, urzędów państwowych i partnerów społecznych. Forum Związków Zawodowych reprezentował Janusz Hyjek.

Wiceminister Grażyna Henclewska podsumowała prace legislacyjne zaplanowane w KPR 2015/2016. Omówiła również kalendarz działań w ramach Semestru Europejskiego:

- 11.11.2015 - publikacja rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2016 r.;

- grudzień 2015 – spotkania bilateralne (przedstawicieli KE z polską administracją) oraz misje informacyjne KE do państw członkowskich;

- 24.02.1016 – publikacja sprawozdań krajowych;

- 21.03-01.04.2016 spotkania bilateralne;

- kwiecień 2016 – przedłożenie przez państwa członkowskie Krajowych Programów Reform;

- 11.05.2016 – publikacja projektu CSR (zaleceń dla poszczególnych krajów).

Drugą część spotkania poświęcono kształtowaniu się ubóstwa w Polsce. Przedstawiciel GUS zwrócił uwagę na wielowymiarowość tego zjawiska i problematykę wykluczenia społecznego. Według badań GUS można wskazać, że ubóstwu sprzyja szczególnie bezrobocie, niski status zawodowy, zamieszkiwanie na wsi lub w małym mieście oraz wielodzietność rodziny.

Przyjęte są następujące symptomy deprywacji (niezaspokojenia potrzeb) materialnej – w nawiasie podano % osób w roku 2013):

- brak środków finansowych na opłacenie tygodniowego wyjazdu na wypoczynek raz w roku (55,1);

- brak możliwości (finansowych) jedzenia mięsa, ryb co drugi dzień (10,0);

- brak możliwości ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb (8,8);

- brak możliwości pokrycia niespodziewanego wydatku (44,4);

- zaległości w terminowych opłatach mieszkaniowych lub spłatach rat i kredytów 12,2);

- brak w gospodarstwie domowym samochodu (7,2);

- brak w gospodarstwie domowym telewizora kolorowego (0,3);

- brak w gospodarstwie domowym pralki (0,3);

- brak w gospodarstwie domowym telefonu stacjonarnego lub komórkowego (0,3).

W toku dyskusji podkreślano, że wnioski z badań GUS powinny być brane pod uwagę przy planowaniu instrumentów, które mają ograniczać zjawisko ubóstwa. Środki budżetowe na ten cel muszą być celnie adresowane do grup, które najbardziej potrzebują wsparcia.

 

Janusz Hyjek

 

Fot.: //www.flickr.com/photos/11247388@N00/">sunshinecity / http://foter.com/">Foter / http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC BY sunshinecity / Foter / CC BY

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...