MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: O REFORMIE EDUKACJI W DIALOGU SPOŁECZNYM Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 09 Październik 2015 13:00


W dniach 8-9 października 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Kwalifikacje zawodowe – nowe wyzwania dla rynku pracy i dialogu społecznego”. Jej organizatorami byli poza CPS Dialog, Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Forum Związków Zawodowych reprezentowała Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ.

Poza przedstawicielami partnerów społecznych, świata nauki i resortu pracy, uczestnikami konferencji byli goście z Niemiec, Czech, Węgier i Irlandii.

Celem spotkania była analiza nowych wyzwań, przed którymi stoi współczesny rynek pracy, wymiana doświadczeń i wiedzy na temat polityk publicznych w zakresie wzmocnienia rozwoju zawodowego i doskonalenia kwalifikacji zawodowych w poszczególnych krajach.

Znaczenie reformy polskiego szkolnictwa dla przyszłości naszego rynku pracy podkreślił, otwierając konferencję, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

W trakcie konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne. Pierwszy pt. „Gwarancje dla Młodych zmiana od interwencji do instytucji”, drugi pt. „Kwalifikacje zawodowe a rynek pracy – nowe wyzwania” i trzeci pt. „Znaczenie i rola dialogu społecznego w wypracowywaniu rozwiązań na rzecz kwalifikacji i rynku pracy”.

Uczestniczką trzeciego panelu była Anna Grabowska, która w imieniu Forum podkreślała rolę dialogu społecznego w debacie na temat przyszłości polskiej edukacji. Wskazywała na potrzebę podjęcia tego tematu w nowo powołanych zespołach Rady Dialogu Społecznego. Wskazała na konieczność współpracy zespołów, np. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, polityki gospodarczej i rynku pracy oraz usług publicznych. Jak argumentowała, tylko przy tak szerokich rozmowach, możliwie jest wypracowanie dobrych rozwiązań dla reformy edukacji. Nie da się bowiem realizować jej bez jednoczesnego uwzględnienia np. przyszłości systemu ubezpieczeń, systemu opieki zdrowotnej, gwarancji zatrudnienia nauczycieli, potrzeb rynku pracy z punktu widzenia potrzeb pracodawcy. Konieczna jest również szeroka dyskusja partnerów społecznych nad kwestią partycypacji finansowej państwa i przedsiębiorców w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych czy chociażby finansowaniu staży ludzi młodych. Niezbędne jest również wypracowanie polityki zarządzania wiekiem, gdyż brak jej upowszechnienia na polskim rynku pracy uniemożliwia, a co najmniej utrudnia płynną wymianę pokoleniową pracowników, prowadzi do błędnych wniosków np. dotyczących zastępowalności osób starszych młodszymi, braku tzw. mentorów, a jednocześnie do zbyt szybkiej dezaktywizacji osób starszych itd.

Zespoły problemowe Rady Dialogu społecznego powinny, w opinii Anny Grabowskiej, zainicjować takie połączone spotkania na temat reformy edukacji, zapraszać na nie ekspertów z niezbędnych dziedzin a także z organizacji pozarządowych. Może to być doskonały przykład współpracy dialogu społecznego z dialogiem obywatelskim, dziś nie zinstytucjonalizowanym, ale mającym szeroką wiedzę w zakresie potrzeb i możliwości edukacyjnych. Możliwość takiego dialogu daje nowa ustawy o RDS, przewidująca możliwość zapraszania przedstawicieli takich podmiotów na posiedzenia zespołów (przez ich przewodniczących) a także Rady (przez jej przewodniczącego). To pozwoli na wypracowanie spójnej propozycji, a – jeśli chodzi o partnerów społecznych – to być może jednej z pierwszych wspólnych inicjatyw legislacyjnych związków i pracodawców, niewykluczone, że także ze stroną rządową. Tę możliwość również daje nowa ustawa o RDS, która weszła w życie 11 września br., i która w najbliższych dniach się zmaterializuje w postaci powołania jej członków i pierwszego posiedzenia Rady – mówiła Anna Grabowska.


Anna Grabowska

Fot.: //www.flickr.com/photos/66697111@N00/">erichhh / http://foter.com/">Foter / http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA erichhh / Foter / CC BY-SA

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...