SPOTKANIE GRUPY STERUJĄCEJ EWALUACJĄ PO WER Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 06 Październik 2015 10:44

5 października 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją PO WER. Forum Związków Zawodowych reprezentował Zygmunt Mierzejewski członek Zarządu Głównego FZZ.

Spotkanie otworzył Przemysław Herman – naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie EFS Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który zaznaczył, że ewaluacja coraz więcej znaczy w systemie i jest to tendencja popierana przez Komisję Europejską.

Tomasz Kot naczelnik Krajowej Jednostki Ewaluacji w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju omówił najważniejsze zapisy projektu Wytycznych MIR w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Podkreślił działania w kierunku wspólnej strony internetowej i systemu informacyjnego na bieżąco pokazującego realizację rekomendacji wynikających z ewaluacji.

Zygmunt Mierzejewski poprosił o wyjaśnienie, które z województw nie chcą realizować zalecenia wspólnej ewaluacji (EFRR i EFS). Jednocześnie podkreślił, że partnerzy społeczni od dawna domagają się strony internetowej na której będą publikowane wszystkie ewaluacje, ich koszty oraz rekomendacje. „Co znaczy, że prace trwają? Dlaczego nie możemy mieć dostępu do systemu i co znaczy zmiana zasad licencji? Chcemy aby znacząco wzrosła jakość badań i transparentne były wyniki i realizacja rekomendacji” mówił członek Prezydium FZZ. W odpowiedzi strona rządowa podkreśliła, że dołoży starań, aby jak najszybciej system funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami strony społecznej.

Następnie dokonano przeglądu bieżących działań jednostek ewaluacyjnych prowadzonych w zakresie ewaluacji EFS. Generalnie wiele z nich jeszcze nie myśli o ewaluacji. Zygmunt Mierzejewski poprosił stronę rządowa aby jak najszybciej zebrała informacje z województw i przekazała grupie - gdzie i jakie planowane są ewaluacje, a gdzie nie i dlaczego.

Na spotkaniu zaprezentowano wyniki ewaluacji pn. „Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych POKL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji programu" - W trakcie dyskusji członek Prezydium FZZ zwrócił uwagę, że 7 proc. ewaluacji dotyczących rynku pracy to zdecydowanie za mało. Zaznaczył, że ewaluacje w tym obszarze prowadzono z pominięciem partnerów społecznych co jeszcze wypaczyło rekomendacje, a badania partnerów społecznych są tego wyraźnym potwierdzeniem. Dodał, że w nowym okresie nie powinno to mieć miejsca. Odpowiadając na pytanie Zygmunta Mierzejewskiego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdziła, że nie jest planowana ewaluacja poddziałania 2.1.2.

Następnie dokonano prezentacji wyników ewaluacji popytowo - podażowej systemu kształcenia umiejętności pracowników MŚP. Zygmunt Mierzejewski nie zgodził sie z rekomendacją, że większość pracodawców chce partycypować w kosztach szkoleń, „nasze badania dają zupełnie inne wyniki - nikt nie chce płacić za szkolenia - skąd taka rekomendacja?” pytał przedstawiciel FZZ. Stanowisko Zygmunta Mierzejewskiego poparł przedstawiciel ZRP i NSZZ „Solidarność”.

Zygmunt Mierzejewski

 

Fot.: https://www.flickr.com/photos/kpwerker/2635694952/">kpwerker / http://foter.com/">Foter / http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SAkpwerker / Foter / CC BY-SA

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...