SPOTKANIE WARSZTATOWE KM POWER Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Poniedziałek, 05 Październik 2015 09:49




2 października 2015 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie warsztatowe w sprawie uzgodnienia rocznego Planu Działania w temacie KM POWER pilotowanego przez PARP. Spotkanie otworzył Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych w PARP Wojciech Szajnar, który przypomniał dotychczasowe wielodniowe konsultacje i wypracowanie przez partnerów społecznych, wspólnie ze stroną rządową, określonych rozwiązań, które przełożyły się na plan działania w tym temacie w roku 2015. Forum Związków Zawodowych reprezentował Członek Prezydium FZZ Zygmunt Mierzejewski.

Celem głównym jest wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy konkurencyjnej na rynku. Celem doprecyzowującym jest wzrost liczby MMŚP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa. Celami szczegółowymi są wsparcie MMŚP poprzez dostarczenie im wysokiej jakości usług poprzez opracowanie planów rozwojowych oraz zwiększenie roli partnerów społecznych w obszarze adaptacyjności polskich przedsiębiorstw.

Ustalając kryteria dostępu zwrócono uwagę na kluczowe kwestie;

- jak wybierać najbardziej aktywnych działających na rzecz przedsiębiorstw;

- jak zachęcać do budowania swoich kompetencji żeby zostały w organizacji;

- jak wykorzystać potencjał związków zawodowych i organizacji pracodawców;

- jak zapewnić kompleksowość i synergię działań.

Powyższe kwestie zostały przełożone na kryteria dostępu i premiujące. Zostały one uwzględnione w planie działania 2015 r.

W nowym planie działania, po interwencji przedstawicieli Komisji Europejskiej, wpisano jako kryterium dostępu: przynajmniej 85% przedsiębiorstw objętych wsparciem to mikro i mali przedsiębiorcy.

Odnosząc się do przedstawionej propozycji, Zygmunt Mierzejewski ostro skrytykował wymuszenie przez przedstawicieli KE zapisów, które nijak się mają do naszej gospodarki, są wbrew stanowisku partnerów społecznych oraz świadczą o braku podstawowej wiedzy na temat naszej gospodarki przez twórców tych nietrafnych pomysłów. Przypomniał swoje wypowiedzi podczas dwóch ostatnich KM POWER w tym swoją ostrą reakcję na próby przedstawienia przez członków KE nieprawdziwych zapisów z Umowy Partnerstwa. Przypomniał też o uzgodnieniu niezmieniania zapisów w trakcje realizacji zadań. Wszyscy partnerzy społeczni poparli wypowiedź Zygmunta Mierzejewskiego, dodając różne merytoryczne uzasadnienia.

Po dyskusji przyjęto propozycję Członka Prezydium FZZ, aby przenieść to kryterium dostępu do kryterium premiującego. Taką propozycję poparł PARP. Plan działania musi zostać jeszcze przyjęty przez KM POWER w listopadzie 2015 r.

Zygmunt Mierzejewski




Fot.: https://www.flickr.com/photos/ahorcado/7258105730/">Krzysztof Duda / http://foter.com/">Foter / http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC BY Krzysztof Duda / Foter / CC BY

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...