SPOTKANIE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Czwartek, 01 Październik 2015 09:09


30 września 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie dotyczące zasad funkcjonowania rejestru usług rozwojowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej. Forum Związków Zawodowych reprezentował Zygmunt Mierzejewski członek Prezydium FZZ.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania roboczego w PARP Przewodnicząca Grupy ds. Horyzontalnych Perspektywy 2007-2012 Małgorzata Lelińska w imieniu partnerów społecznych przygotowała prezentację. Przypomniała w niej, jak podczas prac grupy wypracowywano rekomendacje, na podstawie których tworzono podwaliny pod Rejestr Usług Rozwojowych. Zwróciła uwagę na zidentyfikowane nieprawidłowości w poprzednim okresie oraz uwagi Komisji Europejskiej. Wszystkie rekomendacje zostały uwzględnione w Rejestrze Usług Rozwojowych.

Następnie prezentacje odnoszącą się do uwag Komisji Europejskiej przedstawił Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych w PARP Wojciech Szajnar, który omówił założenia systemu, jego uniwersalność otwartość i uporządkowany mechanizm. Wszystkie zapisy są zgodne z Umową Partnerstwa, a jakość zostanie wymuszona przez stałą ocenę odbiorców usług szkoleniowych.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, po uwagach Zygmunta Mierzejewskiego z ostatniego KM POWER, zaznaczyli że chcą razem wypracować takie rozwiązania, które będą zgodne z dokumentami przyjętymi przez Unię Europejską.

Na spotkaniu podkreślono, że trzeba przedyskutować stanowisko Komisji Europejskiej, że bez wdrożonej ustawy o Krajowych Ramach Kwalifikacji nie będą spełnione wymogi Umowy Partnerstwa. Zaproponowano odłożenie Rejestru Usług Rozwojowych do momentu uchwalenia bazy prawnej, nie zgodził się z tym Paweł Chorąży Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który argumentował, że nie ma takich zapisów w Umowie Partnerstwa. Po długiej dyskusji zaproponowano spotkanie prawników w celu wyjaśnienia tej kwestii. Ponieważ wszyscy uczestnicy spotkania przeciwstawiali się stanowisku Komisji Europejskiej, zaproponowano uruchomienie Rejestru Usług Rozwojowych, ale tylko w celu rejestracji podmiotów, a nie prowadzenia szkoleń. Drugim spornym punktem było zapewnienie wysokiej jakości szkoleń. Tutaj przedstawiciele Komisji Europejskiej zaproponowani dalszy tryb prac nawet co tydzień (spotkania i prace z Komisją Europejską).

Zygmunt Mierzejewski

 

Fot.: https://www.flickr.com/photos/ben_grey/4277221297/">bengrey / http://foter.com/">Foter / http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA

bengrey / Foter / CC BY-SA

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...