XIII KONGRES EKZZ Drukuj
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Czwartek, 01 Październik 2015 07:49


29 września 2015 r. w Paryżu rozpoczął swoje obrady XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. W obradach bierze udział delegacja Forum Związków Zawodowych w składzie: Tadeusz Chwałka – Przewodniczący, Lucyna Dargiewicz – Wiceprzewodnicząca (OZZPiP), Stanisław Stolorz – Wiceprzewodniczący (FZZP PKP), Longina Kaczmarska – członkini Prezydium FZZ (OZZPiP) oraz Tomasz Jasiński – radca ds. międzynarodowych FZZ.

Przesłanie tegorocznego kongresu zawarte w dyskutowanym manifeście brzmi: Solidarni w obronie wysokiej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie.

Pierwszy dzień XIII Kongresu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych to dzień wystąpień oficjalnych gości i pierwszych debat kongresowych. Na zaproszenie władz EKZZ w sesji otwarcia kongresu wzięli udział: François Hollande – Prezydent Francji, Jean-Claude Juncker – Przewodniczący Komisji Europejskiej, Martin Schulz – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Anne Hidalgo – Mer Paryża. Goście w swoich wypowiedziach odnieśli się do roli EKZZ w promowaniu i aktywnej realizacji wyników europejskiego dialogu. Jean-Claude Juncker ubolewał, że poza kryzysem gospodarczym w Europie musimy obecnie stawić czoła kryzysowi migracyjnemu. Fala uchodźców z krajów objętych konfliktami jest nie tylko problemem dla Europy, ale przede wszystkim sprawdzianem jej odpowiedzialności i solidarności. Przewodniczący Komisji Europejskiej odniósł się także do wielu sukcesów projektu europejskiego, który może być wzorem dla innych regionów świata. Aby skuteczniej walczyć z kryzysami, które trapią UE musimy wszyscy zewrzeć szyki i podjąć dalsze wspólne wysyłki na rzecz przyszłości zarówno gospodarki, ale także rynku pracy i dobrobytu obywateli. Z pewnością wiele nadal jest do zrobienia w obszarze walki z bezrobociem, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia osób młodych. Juncker zachęcił ponownie do szerokiego poparcia dla planu inwestycyjnego KE (EKZZ od początku uważa, iż ten plan nie jest wystarczający, by osiągnąć cele zmierzające do zakończenia trwającego od 2008 roku kryzysu). Co ciekawe Przewodniczący KE skrytykował częste stosowanie atypowych form zatrudnienia oraz umów krótkoterminowych. W kwestiach podatkowych zaznaczył, iż jest za tym, by przedsiębiorstwa płaciły podatki w tym państwie, w którym wypracowały zyski. Na koniec Przewodniczący KE poparł ideę wyrównywania różnic w płacach w poszczególnych krajach oraz stwierdził, iż celem tej Komisji Europejskiej jest budowa społecznej gospodarki rynkowej. Propagowanie szerokiego uelastycznienia może doprowadzić do zaniku zasad i reguł, które zawsze stanowiły o sile i spójności Unii Europejskiej.

W podobnym duchu wypowiedzieli się François Hollande i Martin Schulz. Podkreślili, iż siłą Europy jest jej spójność i solidarność. Skrytykowali wszelkie formy dyskryminacji i braku wsparcia dla uchodźców, którzy przybywają do Europy w poszukiwaniu pokoju i bezpieczeństwa socjalnego. Obaj w swoich wystąpieniach wiele czasu poświęcili konieczności naprawy europejskiego rynku pracy i podjęcia niezwłocznych i skutecznych działań na rzecz walki z bezrobociem.

Bezrobocie osób młodych pojawiało się wielokrotnie tego dnia w wypowiedziach gości, przedstawicieli sekretariatu EKZZ oraz delegatów kongresu. W drugiej połowie dnia odbyła się debata, w której szukano odpowiedzi na pytanie czy możliwa jest praca wysokiej jakości dla młodych ponad to, co dają gwarancje dla młodzieży. Także do tej kwestii oraz wielu obszarów związanych z jakością pracy, bezpieczeństwem, produktywnością, szkoleniami pracowników oraz godziwą płacą, także w odniesieniu do idei wprowadzenia płacy minimalnej na poziomie europejskim odniosła się Marienne Thyssen – Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników

Przyjęto sprawozdanie Sekretarz Generalnej EKZZ z działań od kongresu w Atenach w 2011r. oraz formalnie zatwierdzono afiliacje nowych organizacji, w tym Forum Związków Zawodowych (przyjętego do EKZZ decyzją Komitetu Wykonawczego w marcu 2012r.).


Galeria foto: https://www.etuc.org/node/13298#.Vgqlykvot9A

tj

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...