V POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO POWER Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Środa, 16 Wrzesień 2015 06:56


W dniach 8-9 września 2015 r. w Janowie Podlaskim odbyło się dwudniowe V posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie KM POWER z ramienia FZZ Zygmunt Mierzejewski i Sławomir Wittkowicz.

Strona rządowa przekazała informację, że wartość podpisanych umów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój przekroczyła już 1 mld zł. Wsparciem objęto m.in. 4,2 tys. osób biernych zawodowo, 3,2 tys. bezrobotnych, a z programów mobilności ponadnarodowej skorzystało 5,3 tys. osób.

Obok zmian Rocznych Planów Działania wojewódzkich urzędów pracy i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 2015 r., Komitet zarekomendował również przyjęcie czterech nowych projektów koncepcyjnych w Działaniu 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w zakresie kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekty dotyczą opracowania instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą, zwiększenia skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów oraz wsparcie tworzenia tzw. szkół ćwiczeń. Dzięki działaniom podjętym w Osi II zostaną m.in. opracowane i wdrożone zestawy narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przeszkolonych, zostanie 160 koordynatorów do spraw wdrażania wypracowanych narzędzi. Ponadto wsparciem zostanie objętych 30 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Komitet pozytywnie zaopiniował również kryteria dla projektów konkursowych w Działaniu 4.1. Innowacje społeczne – schemat makro, dotyczące opracowania modelu innowacyjnego deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. W realizacji konkursów przewiduje się elastyczność w ich realizacji: możliwość doboru dodatkowych partnerów, łączenia pomysłów, udziału „właścicieli problemu” w kreowaniu i wyborze rozwiązań innowacyjnych.

Członkowie Komitetu uczestniczyli również w wizycie studyjnej dotyczącej projektu "Ginące zawody pomysłem na przyszłość" realizowanego przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Podczas debaty na temat propozycji działań w 2016 r. przedstawiciele partnerów społecznych wnieśli wiele uwag krytycznych do propozycji strony rządowej.

Zygmunt Mierzejewski skrytykował przyjętą przez PARP propozycję przedstawicieli Komisji Europejskiej praktycznego wyeliminowania średnich przedsiębiorstw w konkursach organizowanych przez PARP w 2016 r. Krytycznie ocenił znajomość realiów naszej gospodarki przez wnioskodawców tego szkodliwego rozwiązania.

Sławomir Wittkowicz krytycznie odniósł się do niektórych propozycji projektów przygotowanych przez MEN.

Po wypowiedziach przedstawicieli FZZ ustalono, że odbędą się dodatkowe spotkania w PARP – 17 września 2015 r., a z przedstawicielami komisji europejskiej 30 września 2015 r.

Pozostałe projekty będą szczegółowo omawiane podczas warsztatów w dniach 6/7/8 października oraz 13,14 i 16 października br.

Zygmunt Mierzejewski

 

Fot.: https://www.flickr.com/photos/poolie/2250698836/">poolie / http://foter.com/">Foter / http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC BY

poolie / Foter / CC BY

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...