WCHODZI W ŻYCIE USTAWA O RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 11 Wrzesień 2015 11:33

Dziś, tj. 11 września 2015 r. wchodzi w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego o innych instytucjach dialogu społecznego, która zastąpi Trójstronną Komisję ds. Społeczno Gospodarczych. Ustawa została przygotowana przez partnerów społecznych, uzgodniona ze stroną rządową, a następnie, jedynie z dwiema niewielkimi poprawkami Senatu, uchwalona przez Sejm. Opublikowano ją w Dzienniku ustaw z 2015 r. pod pozycją 1240.

Ustawa tworzy nowe zasady funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce oraz jego instytucji. Nie zmieniając zasady udziału w RDC reprezentatywnych organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony rządowej, wprowadza naprzemienność kierowania Radą przez wszystkich partnerów, mianowanie członków RDS przez Prezydenta RP, osobisty udział w jej posiedzeniach, wiele uzgodnień w ramach konsensusu. Wprowadza również tzw. pośrednią inicjatywę ustawodawczą oraz opiniowanie aktów prawnych już na poziomie strategii.

Zawarte w ustawie rozwiązania mają pozwolić na pogłębienie współpracy między RDS a Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego, których zasady funkcjonowania będą zbliżone do tych, które przewidziano dla Rady na szczebli centralnym. WRSD-y będą, inaczej niż dotychczas, podlegać marszałkom województw, a wojewodowie będą jedynie ich członkami.

Rada ma być finansowana z budżetu państwa. Jej bieżące prace ma organizować nowo powołane Biuro Rady działające na podstawie specjalne opracowanego regulaminu.

Prace Rady mają być jawne, a udział w nich, na zaproszenie przewodniczącego, będą mogli brać także przedstawiciele innych gremiów niż partnerzy społeczni, jeżeli wyrażą zainteresowanie rozpatrywaną w Radzie kwestią.

Nowe przepisy mają na celu uniezależnienie dialogu społecznego do bieżących wpływów politycznych, poprawę jego jakości poprzez wzmocnienie poszanowania partnera, jego interesów, podniesienie rangi dialogu autonomicznego (związków i pracodawców), przywrócenie wzajemnego zaufania i kultury rozmów.

W najbliższych tygodniach Prezydent mianuje członków Rady z ramienia poszczególnych jej stron, zorganizowane zostanie Biuro Rady, wybrany jej przewodniczący, a także przewodniczący i członkowie zespołów problemowych, zaś następnie wyznaczone pierwsze Posiedzenie Plenarne RDS. WRDS-y będą mogły być tworzone przez najbliższe 6 miesięcy, a więc ni później niż do 11 marca 2016 r.

 

Anna Grabowska

 

 

Fot.:  https://www.flickr.com/photos/kevinshine/10499295254/"> / http://foter.com/">Foter / http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC BY Foter / CC BY

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...