Spotkanie Prezydium FZZ z przedstawicielami ZZ służb mundurowych Drukuj
(4 głosów, średnia ocena 2.75 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Poniedziałek, 28 Czerwiec 2010 14:34
Publikujemy notatkę ze spotkania przedstawicieli Prezydium Forum Związków Zawodowych z reprezentacją związków zawodowych pracowników służb mundurowych, które odbyło się 24 czerwca 2010 r. w siedzibie Federacji ZZPKP przy ulicy Jaracza w Warszawie.

Prezydium FZZ reprezentowali:
- Tadeusz Chwałka
- Dorota Gardias
- Włodzimierz Sztern
- Sławomir Wręga
- Stanisław Stolorz
- Dariusz Trzcionka

Związki zawodowe służb mundurowych reprezentowali:
- Antonii Duda
- Józef Partyka
- Krzysztof Hetman
- Mariusz Tyl
- Wiesław Żurawski

Spotkanie rozpoczął Tadeusz Chwałka prezentacją działań podjętych przez Prezydium FZZ. Poinformował zebranych o decyzji przeprowadzenia audytu obejmującego całą poprzednią kadencję władz FZZ oraz o decyzji uruchomienia biura FZZ w Warszawie do końca września br. Działania te zostały wysoko ocenione przez przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych. Następnie Przewodniczący FZZ poinformował, że funkcja Sekretarza Generalnego FZZ do dzisiaj nie jest obsadzona. Przypomniał, że zakres obowiązków Sekretarza Generalnego obejmuje nadzór nad sprawami z obszaru służb mundurowych oraz, że funkcja ta w hierarchii władz FZZ jest umiejscowiona tak jak wiceprzewodniczący. Zaproponował objęcie tej funkcji przez osobę wskazaną przez związki zawodowe służb mundurowych. Miejsca w Trójstronnej Komisji, Radzie Statystyki, Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich i Powiatowych Radach Zatrudnienia zajmowane przez przedstawicieli służb mundurowych pozostają bez zmian. Antonii Duda zwrócił uwagę na konieczność dostosowania Statutu FZZ do aktualnych potrzeb centrali.  Zapisy Statutu pochodzą sprzed czterech lat i wymagają gruntownego przeanalizowania oraz wprowadzenia zmian.

Ustalenia:
1. Audyt za poprzednią kadencję rozpocznie się po rozstrzygnięciu konkursu na jego przeprowadzenie, nie później jednak niż do końca bieżącego roku kalendarzowego.
2. Biuro FZZ w Warszawie rozpocznie funkcjonowanie we wrześniu bieżącego roku.
3. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego FZZ powołana zostanie Komisja Statutowa w celu wypracowania zmian do Statutu FZZ. Po zakończeniu prac komisji zwołanie zostanie Statutowy Kongres FZZ.
4. Związki zawodowe służb mundurowych wskażą osobę na funkcję Sekretarza Generalnego FZZ. Wskazana osoba zostanie niezwłocznie powołana na w/w funkcję.
5. Przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych pozostają w Trójstronnej Komisji, Radzie Statystyki, Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich i Powiatowych Radach Zatrudnienia.
6. Wszelkie stanowiska FZZ dotyczące służb mundurowych, w szczególności odnoszące się do zmian w systemie emerytalnym, podlegają uzgodnieniu z reprezentacją związków zawodowych tych służb.

Notatkę sporządził:
Sławomir Wręga

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...