Spotkanie związków oświatowych z Ministrem Włodkowskim Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Sobota, 19 Czerwiec 2010 12:09
7 czerwca 2010 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie oświatowych związków zawodowych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych z Ministrem Zbigniewem Włodkowskim oraz kierownictwem Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. Spotkanie odbyło się z inicjatywy FZZ i uczestniczyli w nim: Sławomir Wittkowicz (przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ, przewodniczący WZZ „Solidarność – Oświata”), Tadeusz Pisarek (członek Zarządu Głównego FZZ, przewodniczący NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych), Maria Płotczyk (członek ZG FZZ, przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa”) oraz Urszula Moszczyńska (ekspert FZZ).

Przedmiotem spotkania był pakiet siedmiu projektów rozporządzeń MEN dot. faktycznej reorganizacji szkolnictwa specjalnego oraz systemu poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego. Projekty MEN wywołały ostrą reakcję związków zawodowych zrzeszonych w FZZ oraz środowisk poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych w całej Polsce. Należy podkreślić, że pakiet siedmiu rozporządzeń przygotowanych przez MEN jest całkowicie sprzeczny z wynikami prac specjalnego zespołu ekspertów – powołanego przez minister K. Hall w 2008 r.

W wyniku kilkugodzinnego spotkania uzgodniono m.in. treść najbardziej kontrowersyjnego paragrafu 23 w projekcie dotyczącym specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. Uzgodniony z FZZ tekst ma brzmieć następująco:

„§ 23. 1. Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze są prowadzone w szczególności dla dzieci i młodzieży:
1) niesłyszących i słabosłyszących;
2) niewidomych i słabowidzących;
3) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
4) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
6) z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

2. Do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych przyjmowane są również dzieci i młodzież:
1) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
2) z innym rodzajem niepełnosprawności niż przeważająca w danym ośrodku.”

Przedstawiciele oświatowych związków zawodowych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych przedstawili i szczegółowo uzasadnili swoje obiekcje dotyczące projektowanych zmian. Główną myślą przewodnią wszelkich zmian winno być bowiem dobro dziecka, prawa rodziców oraz pełne poszanowanie zasad dialogu społecznego. Forum Związków Zawodowych uważa, iż w obecnym stanie nie powinno się dezorganizować dotychczasowego systemu opieki nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Źródło: WZZ "Solidarność-Oświata", www.wzzso.pl

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...