SPOTKANIE W SPRAWIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA MŁODYCH Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)


26 marca 2015 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się spotkanie robocze ekspertów ze strony związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, dotyczące formatu raportu krajowego oraz wspólnych działań partnerów społecznych w obszarze Ramowego planu działania na rzecz zatrudnienia młodych. Forum Związków Zawodowych reprezentowali członkowie Komisji Młodych FZZ : Wioletta Janoszka i Łukasz Derylak.

W związku z faktem, iż Europejski Komitet Dialogu Społecznego przygotowuje kolejny roczny raport dotyczący postępów w krajowym wdrażaniu Ramowego planu działań na rzecz zatrudnienia młodych, uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się, które
z obszarów działania można było by opisać w raporcie z Polski. W ramach przypomnienia dotychczasowych ustaleń, przedstawicielka NSZZ Solidarność Barbara Surdykowska przypomniała uczestnikom wspólne uzgodnienia jakie zapadły w ramach ubiegłorocznych warsztatów, które odbywały się w Toruniu i w Borczu. Należy zauważyć, że od tego czasu w ramach „Gwarancji dla Młodych” nastąpiło sporo zmian w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia z 2014 r., gdzie powstało wiele nowych instrumentów wspierających młodych ludzi na rynku pracy.

Podczas spotkania wstępnie uzgodniono, że obszarem do przygotowania sprawozdania będzie temat staży na otwartym rynku pracy, a także temat dotyczący przygotowania zawodowego, a w szczególności umów dotyczących przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

W dalszej części poinformowano uczestników spotkania, że w ramach Europejskiej Linii Budżetowej Związek NSZZ „Solidarność” i Konfederacja PKPP „Lewiatan” podejmą współpracę dotycząca przygotowania nowego projektu w omawianym obszarze. Na zakończenie wstępnie ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w drugiej połowie kwietnia 2015 r.

Wioletta Janoszka

 

Fot.: https://www.flickr.com/photos/francisco_osorio/8425506706/">francisco_osorio / http://foter.com">Foter / http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC BY

francisco_osorio / Foter / CC BY

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...