Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia m.in. o reformie urzędów w pracy Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

 

15 lipca 2014 R. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia. Forum Związków Zawodowych reprezentowali Janusz Hyjek i Stanisław Stolorz.

Przedstawiciele resortu pracy poinformowali o Zaleceniach Komisji Europejskiej dla Polski, procesie wdrażania ustawy z 14 marca 2014 r. o: zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmianach zasad współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia na poziomie europejskim oraz o Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Przedstawione zostały również zasady reformy EURES oraz efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 r.

 

Przewodniczący NRZ Andrzej Piłat poinformował o przyjęciu skorygowanego planu wydatków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w sprawie którego przeprowadzono konsultacje z członkami NRZ. Swoją pozytywną opinię w tej sprawie przekazało również FZZ.

Wiceminister pracy Jacek Męcina mówił o działalności MPiPS, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowania wprowadzania znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 r. Podał, że przeprowadzono szkolenia dla wszystkich Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy (przeszkolono ponad 5 tys. pracowników). Na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) http://www.psz.praca.gov.pl/ na bieżąco aktualizowane są wyjaśnienia dotyczące nowych przepisów.

Hanna Świątkiewicz-Zych, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, przedstawiła szczegółową informację dotyczącą zaleceń Komisji Europejskiej, zasad współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia, efektywności działań aktywizujących realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Agnieszka Zdak (Departament Rynku Pracy MPiPS) przedstawiła zasady funkcjonowania zreformowanego systemu sieci współpracy służb zatrudnienia w UE (EURES). Jednym z zadań EURES jest upublicznienie ofert pracy na poziomie europejskim, ponieważ tylko 3% pracowników w UE podejmuje pracę za granicą, co świadczy o niskiej mobilności. W UE występuje wiele obszarów o wysokim bezrobociu przy jednoczesnym istnieniu regionów o dużym zapotrzebowaniu na pracowników. EURES będzie przykładał większą wagę do pośrednictwa pracy.

Ireneusz Piętakiewicz (Departament Funduszy MPiPS) omówił przekazany członkom NRZ dokument „Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku”.

W dyskusji poruszono m.in. problem wykorzystywania przez pracodawców wolontariatu do zapewnienia sobie półdarmowych pracowników, co stanowi nadużycie (praca nierejestrowana). Obecnie w Polsce w ramach wolontariatu pracuje znaczna liczba osób – 1,5 mln etatów przeliczeniowych. Minister Męcina zadeklarował, że MPiPS w najbliższym czasie przedstawi propozycje zmian w kodeksie pracy zmierzających do wyeliminowania obchodzenia prawa np. w zakresie oskładkowania umów cywilno-prawnych .

 

Janusz Hyjek, AG

 

Fot.: zerok / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) zerok / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...