Posiedzenie Zarządu Krajowego Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska z uroczystym poświęceniem sztandaru Drukuj
(1 głos, średnia ocena 4.00 na 5)

W dniach od 17 do 19 października 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego WZZPGWiOŚ w Teresinie,  które poprowadziła przewodnicząca Anna Klitkowska.

Tym razem posiedzenie to miało dla wszystkich szczególny charakter, ponieważ w dniu 17 października b.r. został poświęcony nasz sztandar na uroczystej mszy św. w Bazylice w Niepokalanowie w Sanktuarium NMP Wszechpośredniczki Łask. Msza św celebrowana była przez trzech księży. W uroczystości tej brali udział: władze Zarządu Krajowego, wszyscy przewodniczący z Oddziałów oraz zaproszeni goście między innymi przedstawiciele władz Forum ZZ w osobach: Zygmunt Mierzejewski wiceprzewodniczący oraz Krzysztof Małecki członek Prezydium i równocześnie przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum ZZ woj. wielkopolskiego. Poczet sztandarowy reprezentowali: Tomasz Gromadzki z Oddz.Warszawa, Mariusz Tynecki z Oddz. Poznań i Robert Eiding z Oddz.Szczecin.

Uroczystość  poprowadził Mistrz Ceremonii Jerzy Kuryś z Oddz.Białystok.

W trakcie mszy św. został poświęcony sztandar oraz podpisano uroczysty  Akt Poświęcenia Sztandaru WZZPGWiOŚ. Podpisy pod Aktem złożyli : przewodnicząca Anna Klitkowska i ksiądz Kazimierz Mościcki.

Na zakończenie uroczystości przewodnicząca Anna Klitkowska złożyła na sztandar Rotę Ślubowania:

Przyjmując ten Sztandar jako symbol prawości i szlachetności działania naszego Związku ślubuję uroczyście:

- dbać o dobre imię i godność Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

- przestrzegać sumiennie praw i obowiązków członka

Związku i postępować zgodnie ze Statutem

- upowszechniać chlubne tradycje Naszej Organizacji

Tak mi dopomóż Bóg

Po zakończeniu ceremonii nastąpił przemarsz na czele z Pocztem Sztandarowym do Ośrodka Szkoleniowego „Leśne Zacisze w Teresinie” , gdzie odbyła się część uroczysta połączona z wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego. Na wstępie przewodnicząca Anna Klitkowska podziękowała wszystkim przewodniczącym Oddziałów za wniesiony wkład , który przyczynił się do dzisiejszej uroczystości poświęcenia sztandaru. Następnie serdecznie przywitała szacownych gości z Forum ZZ: kolegę wiceprzewodniczącego Zygmunta Mierzejewskiego oraz  kolegę członka Prezydium Krzysztofa Małeckiego prosząc jednocześnie o zabranie głosu. Po przemówieniach gości z Forum ZZ odbył się bankiet.

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...