Konferencja o przyszłości związków w Polsce i Europie Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

17 października 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Związki zawodowe w Europie – stan obecny i perspektywy”. Wziął w niej udział Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka.

Uczestnikami konferencji byli również: Przewodniczący OZZPRC Roman Michalski, Przewodniczący PZZ KADRA Dariusz Trzcionka, Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Komisji Młodych FZZ - Radosław Kwiatoń i Wioletta Janoszka oraz doradca FZZ ds. społeczno-prawnych Anna Grabowska.

Konferencję zorganizowały: Fundacja im. Friedricha Eberta i Europejskie Centrum Solidarności.

Podczas debaty podkreślano, że zmiany demograficzne, niskie płace, podwyższenie wieku emerytalnego, spadek uzwiązkowienia - to podstawowe wyzwania stojące przed związkami w całej Europie. W poszczególnych krajach problemy te wyglądają nieco inaczej, nie można zapominać o specyfice poszczególnych gospodarek, sytuacji na rynku pracy, ale – jak zaznaczano – tylko współpraca między związkami z całej Europy może wzmocnić organizacje krajowe.

Odnoszono się także do trudnej sytuacji w polskim dialogu społecznym, o konieczności nowych rozwiązań dotyczących TK, której obecna formuła się wyczerpała. Wskazywano na podobne problemy w rozmowach z rządami w innych państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Prof. R. Hyman podkreślił znaczenie solidarności związkowej w wymiarze międzynarodowym, której, jego zdaniem, w dobie powszechnej konkurencyjności nie da się osiągnąć w 100 proc. Dodał, że przy liberalnej polityce rządów, związki zawodowe muszą szczególnie często pokazywać jak rozwiązywać społeczne problemy. Wskazał przeszkody w kontaktach między organizacjami związkowymi: różne struktury organizacyjne, różne zaplecza finansowe, różne języki.

Dr H.J. Urban wskazał platformy międzyzwiązkowej, europejskiej współpracy, np. systemy emerytalne, tzw. umowy śmieciowe, sytuacja młodych na rynku pracy.

Tę ostatnią kwestię podjął m.in. w swoim wystąpieniu Przewodniczący FZZ. Jak zauważył, młodzi ludzie w Polsce nie tyle nie chcą przystępować do związków zawodowych, ile w wielu wypadkach po prostu nie mogą. Mimo skończenia nawet szkoły wyższej zderzają się z bezrobociem, a w najlepszym wypadku z propozycją umowy zlecenia, o dzieło, czy samozatrudnienia. Wspomniał o zorganizowanej przez Forum konferencji prasowej, podczas której młodzi z Komisji Młodych   FZZ, ale także zaproszeni studenci, negatywnie oceniali proponowane przez rząd i pracodawców schematy, w których pracownik rozpoczynający karierę zawodową od razu powinien być gotowy na założenie własnego biznesu, do częstych zmian miejsca pracy, do wszechobecnej konkurencji. Ocenili to jako brak bezpieczeństwa zawodowego i osobistego.

Tadeusz Chwałka mówił również o stojącym przed polskimi związkami wyzwaniu poszerzania ich o nowych członków spośród tych, którym obecna interpretacja naszych przepisów uniemożliwia korzystanie z prawa koalicji. Jako kluczowe wyzwania dla polskich związków wskazał też walkę z ubóstwem, również wśród pracujących, reformę systemu ubezpieczeń i poszerzenie jego zakresu, a w obecnej sytuacji, także doprowadzenie do jakościowej zmiany dialogu społecznego, kultury prowadzenia rozmów np. Na wzór skandynawski, gdzie już sama kultura dialogu pozwala na bezkonfliktowe wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla pracowników, przy jednoczesnej dbałości o wzrost gospodarczy.

AG


fot. A. Maciejewski

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...