Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

W dniu 16 października 2013 r. w siedzibie Komendy Głównej OHP w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczlnej Rady Zatrudnienia. Spotkanie prowadził Andrzej Piłat – przewodniczący NRZ. W posiedzeniu wziął udział Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w MPiPS oraz Komendant Główny OHP Marian Najdychor. FZZ reprezentował Janusz Hyjek i Stanisław Stolorz.

Program posiedzenia był następujący: 

  1. Otwarcie posiedzenia NRZ i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 26.08.2013.
  3. Wsparcie sytuacji osób młodych na rynku pracy w działaniach Ministra Pracy.
  4. Przeciwdziałanie bezrobociu osób młodych w kontekście działań Ochotniczych Hufców Pracy.
  5. Sprawy różne.

Głównym tematem była dyskusja o sytuacji ludzi młodych na ryku pracy (do 30 lat). Działania w tym zakresie podejmowane przez MPiPS przedstawiła Dorota Pasterczyk,  z-ca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w MPiPS. Omówiła realizowane programy - „Młodzi na rynku pracy” oraz „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie”.

Szczegółowo został przedstawiony program pilotażowy „Twoja kariera - twój wybór”, na który przeznaczono 40 mln zł, a bierze w nim udział ponad 3 tys. osób. Na programy specjalne dla ponad 10 tys. osób w ubiegłym roku wydano 63,6 mln zł, zaś w tym roku zaplanowano udział w nich 3,5 tys. osób i wparcie w wysokości 22,5 mln zł.

Stopa bezrobocia wśród młodzieży w Polsce wynosi 26% wobec średniej w UE wynoszącej 23,3%.

Bogdan Grzybowski (OPZZ) przypomniał, że młodzież z OPZZ i „Solidarności” przedstawiła Ministrowi Pracy kilkadziesiąt rekomendacji dotyczących młodzieży w ramach projektu „Europa 2020”.

Rozmawiano także o roli Ochotniczych Hufców Pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu osób młodych. Urszula Kowalska, Dyrektor Biura Rynku Pracy OHP, przedstawiła działania podejmowane w tym zakresie przez OHP.

Po prezentacjach odbyła się krótka dyskusja.

W roku 2013 planowane jest jeszcze jedno posiedzenie NRZ.

Janusz Hyjek

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...