Wizyta studyjna CSiK w Londynie Drukuj
(1 głos, średnia ocena 1.00 na 5)

W dniach 22-24 sierpnia 2013 r. przedstawiciele Forum Związków Zawodowych wzięli udział w wizycie studyjnej w Londynie zorganizowanego w ramach projektu CSiK, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkali się z przedstawicielami brytyjskiego związku UNISON.

 

 

Podczas spotkania rozmawiano o specyfice brytyjskiego dialogu społecznego, w którym brak formalnych instytucji dialogu, a wszelkie ustalenia między pracodawcami, a związkami zawodowymi przyjmowane są w dialogu autonomicznym. Jak podkreślali Brytyjczycy, sytuacja tamtejszych związków nie jest obecnie najlepsza ze względu na liberalne podejście Rządu do gospodarki. Istnieje np. ustawa o płacy minimalnej, ale wielu pracowników, w tym emigrantów, także z Polski, przyjmuje każda pracę nawet za niższą pensję od minimalnej. Wprowadzana jest też coraz częściej umowa na tzw. zerową liczbę godzin pracy, co w praktyce oznacza całkowicie elastyczne godziny zatrudnienia, możliwość ustalania przez pracodawcę znacznie większej liczby godzin pracy w jednym miesiącu, a znacznie mniejszej w innym.

Przedstawiciele UNISON podkreślali znaczenie globalizacji działalności związkowej, na którą kładą duży nacisk ze względu na globalizację światowej gospodarki. Podpisują zatem porozumienia ze związkami zawodowymi innych państw, np. Filipin, Hiszpanii, Niemiec itd., by np. zagraniczni pracownicy, którzy wyjadą do pracy w Wielkiej Brytanii, przystępowali do związków brytyjskich.

Jak poinformowali brytyjski związkowcy, istotną rolę w Wielkiej Brytanii odgrywają też układy zbiorowe pracy. Obecnie jest nimi objętych 70 proc. pracowników sektora państwowego i 20 proc. prywatnego.

Przedstawiciele poszczególnych sekcji zrzeszonych w UNISON (np. pracowników policji i wymiaru sprawiedliwości) mówili, że im więcej prywatyzacji w życiu gospodarczym, tym gorzej dla pracownika. W ich opinii prywatyzacja instytucji publicznych przynosi negatywne skutki zarówno dla ich klientów, jak i dla osób w nich zatrudnionych.

Jak poinformowali przedstawicieli FZZ brytyjscy gospodarze, w Wielkiej Brytanii do związków zawodowych należy ok. 7 mln osób, tj. ok. 28 proc. ogółu pracowników. 55 proc. z nich to kobiety. Mniejsze związki zawodowe mają tendencję do łączenia się w jedną organizację. Brytyjscy związkowcy środki finansowe wpłacają do specjalnych, profilowanych funduszy – ogólnego lub Partii Pracy.

AG

 

 

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...