Kolejne spotkanie MKKPS ws. akcji wrześniowej Drukuj
(2 głosów, średnia ocena 3.50 na 5)

W dniu 22 sierpnia 2013 roku odbyło się kolejne spotkanie Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego, na którym ustalono kolejne szczegóły Ogólnopolskich dni protestu.

 

 

W dniu 11 września rozpoczną się pikiety pod sześcioma ministerstwami.

 

Pikieta pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz pod Ministerstwem Sprawiedliwości – odpowiedzialny Grzegorz Nems – Przewodniczący NSZZ Policjantów – FZZ będzie liczyła ok. 2.500 osób z FZZ, ok. 100 osób OPZZ i ok. 300-500 osób - NSZZ ”S”.

 

Pikieta pod Ministerstwem Zdrowia - odpowiedzialna Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca OZZPiP - FZZ będzie liczyła ok. 2.500 osób, OPZZ ok. 150 osób, ok. 500 osób NSZZ ”S”

 

Pikieta pod Ministerstwem Gospodarki - odpowiedzialny OPZZ będzie liczyła ok. 300, FZZ – ok. 200 (z ramienia FZZ odpowiedzialny Dariusz Trzcionka), NSZZ „S” – ok. 1000

 

Pikieta pod Ministerstwem Transportu – odpowiedzialny OPZZ – ok. 2000, FZZ – ok. 400-500 (z ramienia FZZ odpowiedzialny S. Stolorz), NSZZ „S” ok. 1000

 

Pikieta pod Ministerstwem Skarbu - odpowiedzialny NSZZ „S” – ok. 1000, OPZZ ok. 200,

 

Pikieta pod Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - odpowiedzialny NSZZ „S”

 

 

Uzgodniono również ilość osób pozostających pod Sejmem RP w dniach 11-14.09.2013

 

OPZZ – 100 osób

FZZ – 80 osób

NSZZ „S” – 300 osób

 

 

12 września 2013 r. (czwartek)

 

Dzień 12 września będzie dniem debat na temat edukacji, zdrowia i przemysłu.

 

Za debatę edukacyjną odpowiedzialny będzie OPZZ. Początek debaty o godz. 11.00.

Za debatę o zdrowiu odpowiedzialne będzie FZZ. Początek debaty o godz. 14.00.

Za debatę o przemyśle odpowiedzialne będzie NSZZ „S”. Początek o godz. 17.00

 

Debaty będą trwały max 1,5-2 godz.

 

Zebrani uzgodnili, że w ciągu 2-3 dni zostaną przekazane informację kto będzie prowadził debaty. Zwrócono uwagę, aby debaty były „obsadzone” ekspertami z danej dziedziny.

 

Padła propozycja, aby w przerwach między debatami swoje postulaty wyartykułowali młodzieżówki związkowe.

 

13 września 2013 r. (piątek)

 

W godzinach 11.00-13.00 odbyłaby się debata obywatelska, w której poruszone byłyby problemy dialogu społecznego oraz debata referendalna.

 

Godziny 14.00 – 15.00 – to byłby czas dla młodych działaczy związków

 

Godzina 15.00 – 16.00 – odsłonięcie pomnika Tuska

 

Od ok. godz. 16.00 – HYDE PARK

 

 

 

14 września 2013 r. (sobota)

 

Zbiórka uczestników przemarszów w miejscach ustalonych wcześniej. Wymarsz o godz. 12.00. I tak:

FZZ – wymarsz spod Stadionu Narodowego do Ronda de Gaulle’a

NSZZ „S” – wymarsz spod Sejmu RP do Ronda de Gaulle’a

OPZZ – wymarsz spod PKiN do Ronda de Gaulle’a Wymarsz spod Ronda de Gaulle’a o godz. 13.00 w stronę Placu Zamkowego
z przystankiem pod Pałacem Prezydenckim.

Pod Pałacem Prezydenckim wystąpienia przewodniczących trzech central związkowych (każde po 5-10 min.)

Kolejność ustawienia na rondzie:

Na początku liderzy związkowi wraz z zaproszonymi gośćmi zagranicznymi,

Za nimi – do dyskusji – młodzi (tak jak jest na manifestacjach EKZZ) i dalej grupy idące z trzech stron – co 10 minut zatrzymywana będzie jedna grupa i puszczana kolejna.

Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w dniu 2 września 2013 r. godz. 13.00 w siedzibie FZZ przy ul. Jaracza 2.

 

Szczegółowe uzgodnienia akcji wrześniowej

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...