Kolejne uzgodnienia MKKPS ws. wrześniowych pikiet Drukuj
(2 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)

12 sierpnia 2013 r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, podczas którego ustalano szczegóły wrześniowych protestów trzech reprezentatywnych centrali związkowych, w tym Forum Związków Zawodowych.

 

 

Ustalono, że za pikietę pod Ministerstwem Zdrowia, która odbędzie się 11 września odpowiedzialna będzie Lucyna Dargiewicz (Przewodnicząca OZZPiP) reprezentująca FZZ. Za pikietę pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych odpowiedzialny będzie z ramienia FZZ Grzegorz Nems (Przewodniczący NSZZ Policjantów).

Za pikiety pod resortami skarbu i pracy odpowiedzialni będą przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, zaś gospodarki i transportu – OPZZ.

Odpowiedzialni za poszczególne pikiety zostali także zobowiązani do zgłoszenia ich w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury (nagłośnienie, karetka, toalety). Na nich będzie też spoczywała inicjatywa jeśli chodzi o wystąpienia podczas pikiety. Czas trwania każdej z nich przewidziano na półtorej godziny: od 12.00 do 13.30. Potem nastąpi przemarsz spod wszystkich uzgodnionych przez MKKPS ministerstw pod Parlament.

FZZ zgłosiło udział w pikietach pod ministerstwami: gospodarki, zdrowia, spraw wewnętrznych i transportu. Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka podpisze wspólne petycje trzech centrali składanych do szefów wszystkich ustalonych sześciu resortów.

 

14 września protestujący będą podzieleni na trzy grupy, które spod: Placu defilad, Sejmu i Stadionu Narodowego przejdą do Ronda de Guella, a następnie razem pod Pałac Prezydencki i na Plac Zamkowy, gdzie nastąpi zakończenie czterodniowych manifestacji. Za zgłoszenie i organizację przemarszu spod Stadionu Narodowego odpowiedzialny będzie wiceprzewodniczący FZZ Zygmunt Mierzejewski. Natomiast przewodniczącym całego zgromadzenia, odpowiadającym za organizację całej pikiety pod Sejmem i głównego przemarszu w dniu 14 września ma być, wskazany w terminie późniejszym przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.

 

W drugim i trzecim dniu protestu, tj. 12 i 13 września pod Sejmem, odbędą się debaty w następujących blokach tematycznych: edukacja (12 września), zdrowie (12 września), polityka przemysłowa (13 września), polityka społeczna (14 września). Wezmą w nich udział przedstawiciele trzech centrali oraz zaproszeni eksperci. Debaty będą prowadzone prze osoby wskazane przez poszczególne organizacje związkowe, co zostanie ustalone podczas kolejnego spotkania MKKPS. Każda z debat ma trwać 1,5-2 godziny.

13 września w pikiecie pod Sejmem będą uczestniczyć również inne związki zawodowe (np. Samoobrona) i organizacje ruchów obywatelskich (np. Platforma Oburzonych).

 

Podczas spotkania potwierdzono, że każdej z trzech nocy, od 11 do 14 września, pod Sejmie będzie pozostawało po 600 osób, w tym 100 z FZZ. Manifestanci mogę wziąć ze sobą własne namioty, ale nie będzie to konieczne, gdyż zostaną zorganizowane dwa duże namioty na 150 osób każdy. Będzie również wspólna kuchnia, miejsca do odpoczynku. Przewidziano dwa ciepłe posiłki dziennie raz stale dostępne kawę i herbatę.

 

Uczestnicy spotkania zaakceptowali także treść ulotki na czas wrześniowych pikiet, która ma wskazywać na brak dialogu społecznego w Polsce, wymieniać główne postulaty związkowe, wzywać do wspólnego protestu. Będzie też zawierała plakat pikiety i kontakt do poszczególnych centrali związkowych w niej uczestniczących. Treść ulotki będzie dostępna w najbliższych dniach na stronie internetowej FZZ, skąd będzie można ją pobrać i wykorzystywać na potrzeby wszystkich organizacji członkowskich Forum.

AG

 

Kolejne spotkanie MKKPS zaplanowano na dzień 22 sierpnia 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie OPZZ przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie.


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...