Alternatywny Szczyt Młodych, Berlin, 3 lipca 2013 Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

3 lipca 2013 roku w Berlinie Niemiecka Konfederacja Związków Zawodowych (DGB), największa centrala związkowa w Europie, przy współpracy z francuskimi centralami związkowymi zorganizowała Alternatywny Szczyt Młodych. Dlaczego alternatywny szczyt? Gdyż tego samego dnia Kanclerz Angela Merkel zaprosiła do Berlina szefów rządów i ministrów pracy z całej Europy na konferencję "Nowe szanse dla młodzieży Europy”.
Do Berlina na szczyt zjechało ponad 300 młodych działaczy związkowych, w tym około 50 z różnych krajów europejskich. Forum Związków Zawodowych było reprezentowane przez członków Komisji Młodych FZZ: Monikę Gałęską, Kamila Butlera oraz Tomasza Jasińskiego.

Tomasz Jasiński wziął udział w dyskusji panelowej na temat sytuacji młodych osób w dobie kryzysu. Przedstawił główne dane dotyczące bezrobocia młodych w Polsce, kondycję dialogu społecznego (w tym poinformował o wyjściu organizacji związkowych z Komisji Trójstronnej), działania związkowe nakierowane na aktywizację młodych pracowników oraz działaczy. Dyskutowano o roli związków zawodowych w kryzysie, zaangażowaniu młodych działaczy w organizacjach, wskazywano na konkretne rozwiązania, które powinny zostać natychmiast wprowadzone, by zatrzymać pogarszające się warunki pracy i życia osób młodych. Zostały one spisane w paru punktach:

1. Natychmiastowy program działań na rzecz zatrudnienia młodzieży! - Gwarancje dla młodych musza zostać niezwłocznie wdrożone wraz z zabezpieczonymi na ten cel odpowiednimi funduszami.
2. Zwiększanie funduszy! Solidne finansowanie musi być zabezpieczone odpowiednimi środkami. Przesunięcia funduszy z jednej puli do drugiej nie są sposobem na walkę z bezrobociem wśród młodych.
3. Wsparcie dla krajów szczególnie dotkniętych kryzysem! - Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego muszą być łatwiejsze do pozyskania, aby skutecznie zwalczać bezrobocie wśród młodych. Kraje z najwyższym bezrobociem potrzebują wsparcia we wdrażaniu tego procesu i wykorzystaniu funduszy. Kluczowe jest, aby partnerzy społecznie byli zaangażowani w ten proces.
4. Konkretne długoterminowe koncepcje! - Wymiana dobrych praktyk jak i dualny system kształcenia zawodowego mogą być użyteczne w średnio i długoterminowych okresach. Niemniej jednak dostosowanie do specyficznych sytuacji w poszczególnych krajach wymaga czasu i zaangażowania partnerów społecznych. Apelujemy o pomoc finansową w celu umożliwienia inwestycji w budowę nowych systemów dualnego kształcenia zawodowego, mimo rygorystycznego podejścia wobec polityki fiskalnej i budżetowej.
5. Wiążące ogólnoeuropejskie standardy dotyczące staży! - Staże w Europie często zapewniają regularną pracę w pełnym wymiarze. Dzięki temu firmy często planują zastępowanie regularnego zatrudnienia stażami. Żeby ograniczyć ten proceder w Unii Europejskiej, konieczne są wiążące normy jakości zarówno europejskie jak i krajowe.
6. Przyszłościowy program inwestycyjny dla UE! - Należy podnieść i utrzymać długoterminowe zatrudnienie młodzieży. To wymaga kompleksowego przyszłościowego programu opartego na pobudzaniu gospodarki poprzez inwestycje w edukację oraz infrastrukturę.

Po obradach szczytu delegacja 10 osób z różnych organizacji europejskich (KM FZZ reprezentował Tomasz Jasiński) udała się na spotkanie z Kanclerz Angelą Merkel, na którym przekazano postulaty młodych do decydentów europejskich. Kanclerz Merkel w skrócie odniosła się do idei Gwarancji dla Młodzieży i problemów z jej niedostatecznym finansowaniem oraz przyznała, że bezrobocie młodych to w chwili obecnej jeden z najważniejszych problemów, z którym Unia Europejską musi sobie niezwłocznie poradzić. Ku zaskoczeniu wszystkich Kanclerz ze zrozumieniem odniosła się do manifestacji młodych związkowców, która równocześnie odbywała się przed siedzibą rządu pod hasłem: MŁODZI RZĄDAJA: KONIEC GADANIA! CZAS NA DZIAŁANIE!. Na koniec Kanclerz Angela Merkel obiecała, że jeżeli wygra wybory na jesieni, to natychmiast raz jeszcze spotka się z przedstawicielami młodych związkowców z całej Europy, by wspólnie omówić problemy młodych pracowników oraz by wypracować ich rozwiązania naprawcze.

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...