Posiedzenie i szkolenie Zakładowych Organizacji Związkowych NSZZ Ciepłowników w Polsce woj. lubelskiego Drukuj
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)

W dniu 27 czerwca br. w hoteli „Imperium” w Firleju odbyło się posiedzenie Zakładowych Organizacji Związkowych NSZZ Ciepłowników w Polsce woj. lubelskiego: Lublina, Lubartowa, Biłgoraja, Chełma, Świdnika, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Posiedzenie połączone zostało ze szkoleniem uczestników spotkania.

Szkolenie w tematach: zakładowe zbiorowe układy pracy, uprawnienia związków zawodowych wynikające z ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów, zmiany w przepisach prawa pracy oraz uprawnienia i zasady działania społecznej inspekcji pracy przeprowadziły panie inspektor Marzanna Skorek i Katarzyna Wydra z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. W trakcie szkolenia uczestnicy prowadzili z paniami inspektor szeroką dyskusję, wymieniając własne doświadczenia i problemy z jakimi spotykają się w swojej działalności. Szkolenie i późniejsza dyskusja z paniami inspektor zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników spotkania. Przedstawione przez związkowców prowadzącym szkolenie problemy czy zawiłości prawne związane z różnymi sytuacjami pracowników w zakładach pracy czy działalności SIP pozwoliły na bieżąco wyjaśnić i wskazać rozwiązanie problemów jakie wynikają z obowiązujących aktualnie przepisów.

W drugiej części spotkania odbyło się robocze posiedzenie Zakładowych Organizacji Związkowych NSZZ Ciepłowników w Polsce woj. lubelskiego. Dyskutowano nad bieżącą sytuacją pracowników w zakładach, perspektywami i kondycją zakładów ciepłowniczych oraz przewidywanym, w niektórych zakładach przekształceniom własnościowym. Wymieniano doświadczenia w funkcjonowaniu Zakładowych Organizacji Związkowych NSZZ Ciepłowników w Polsce w zakładach, oraz o aktualnych problemach organizacji i central związkowych. Wiele czasu w dyskusji poświęcono ostatnim wydarzeniom – zawieszeniem uczestnictwa w dialogu z Rządem RP i WKDS. Dyskutowano nad obecną kondycją i działalnością organizacji związkowych w kraju oraz przygotowaniach do strajku generalnego. Problem w funkcjonowaniu dialogu społecznego w kraju jak również na szczeblu województw został bardzo szczegółowo omówiony przez uczestniczących w spotkaniu Przewodniczącego Zarządu Krajowego NSZZ Ciepłowników w Polsce Lesława Cuprysia i Wiceprzewodniczącego Wiesława Dula.

W czasie spotkania ustalono również dalszą współpracę i współdziałanie organizacji zakładowych. Podjęto również uchwałę o delegowaniu do działalności w Zarządzie Wojewódzkim FZZ woj. lubelskiego: kol. Zdzisława Skowrońskiego z Lubartowa oraz kol. Krzysztofa Szymańskiego z Lublina.

Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z możliwościami i korzyściami jakie stwarza przed ich organizacjami funkcjonowanie II-giej edycji programu Lokalne Centra Informacji FZZ.

 

 

 

 

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...