FZZ w radiowej Debacie Związkowej m.in. o wypłatach wynagrodzeń i planowanych strajkach Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

 11 czerwca 2013 r. ekspert FZZ Przemysław Dzido wziął udział w programie Debata Związkowa w Radiu dla Ciebie. Rozmawiano o: Funduszu Rezerwy Demograficznej, odsetkach za nieterminową wypłatę wynagrodzeń, pracy w niedziele i święta oraz planowanych na jesień akcjach strajkowych. 

 

 Jak zaznaczył reprezentant Forum Związków Zawodowych, związkowcy nie chcą strajkować bez powodu, jednak przychodzi czas, w którym nie można już godzić się na dyktat władzy i należy okazać jej swoje nieposłuszeństwo. Protesty, pikiety czy strajki stają się formą przypomnienia rządzącym, że ich funkcja to służba publiczna, wymagająca tego, by wsłuchać się w głos obywatelski i szanować jego postulaty. Tymczasem, obecny rząd realizuje cele sprzeczne z interesem społecznym, a co gorsza, robi to w sposób arogancki, wręcz w wielu wypadkach bezpardonowy.

Mimo to jednak FZZ wierzy, że premier Donald Tusk zrealizuje swoją obietnicę i wycofa się z wprowadzanych obecnie, wbrew jednoznacznej opinii ogromnej większości społeczeństwa, antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy, co pozwoli uniknąć realizacji zapowiadanych przez związki zawodowe akcji strajkowych.

Odnosząc się do propozycji PIP dotyczących zmian w zasadach dotyczących ustalania odsetek od zaległych wynagrodzeń, Przemysław Dzido ocenił je pozytywnie. Stwierdził on, że zasady takie obowiązują skutecznie w odniesieniu do zobowiązań podatkowych, a słaba pozycja pracownika wobec zatrudniającego uzasadnia zastosowanie takiego samego środka dla realizacji jego prawa do wynagrodzenia.

„Należy zauważyć także i to, że odsetki od zobowiązań podatkowych powstają niezależnie od tego, czy podatnik nie zapłacił podatku z własnej woli, czy był to wyraz konieczności ekonomicznych. Odsetki za nieterminową wypłatę pensji nie są więc kara, a jedynie słusznym wynagrodzeniem za bezprawne korzystanie przez pracodawcę przez pewien czas z pieniędzy należnych pracownikowi” - argumentował ekspert Forum. Za słuszny uznał także postulat związkowy ograniczenia handlu w niedziele i święta.

Jeśli chodzi o propozycję rządu zabrania z FRD 2,5 mld zł w 2013 r. na bieżące wypłaty ret i emerytur, Przemysław Dzido powiedział, że biorąc pod uwagę sytuację demograficzną Polski i szacunki w tym zakresie na przyszłość, obecnie w Funduszu powinno być co najmniej ok. 100 mln zł, a nie ok. 17 mld zł, jak to ma miejsce. W takiej sytuacji należy w zasadzie zastanawiać się w ogóle nad sensem istnienia FRD, który został ograbiony przez rząd w ostatnich kilku latach, co czyni niemożliwą realizację jego podstawowego celu, czyli zabezpieczenia świadczeń emerytom i rencistom za ok. 15 lat. Największy tzw. dołek demograficzny jest bowiem wskazywany przez ekspertów na ok. 2028 r.

AG


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...