Pikieta pod Urzędem Rady Ministrów Drukuj
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)

FZZ protestuje przeciwko zmianom w Kodeksie pracy

20 maja pod Kancelarią Premiera rozpoczął się protest organizacji związkowych wchodzących w skład Forum Związków Zawodowych skierowany przeciwko antypracowniczym zmianom w Kodeksie pracy.

 

Członkowie Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wystawili baner, rozdawali ulotki.

 

Celem akcji jest niedopuszczenie do uchwalenia i wprowadzenia w życie szkodliwych społecznie zmian przepisów prawa pracy zmierzających do jego uelastycznienia. Chodzi o proponowane przez rząd i posłów: wydłużenie dnia pracy do nawet 13 godzin, możliwość wypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nawet po dwóch latach, zmniejszenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych do 30 proc., wprowadzenia pięciogodzinnej bezpłatnej i niewliczanej do czasu pracy przerwy w dniu pracy.

Protest organizacji członkowski Forum Związków Zawodowych jest zwiastunem większej, wspólnej akcji wszystkich trzech reprezentatywnych central związkowych, o czym rozmawiali w poniedziałek 20 maja w Gdański ich szefowie: Tadeusz Chwałka (FZZ), Piotr Duda (NSZZ „Solidarność”) i Jan Guz (OPZZ).

„Wprowadzenie omawianych już w Parlamencie zmian w Kodeksie pracy spowoduje znaczny wzrost bezrobocia oraz pogorszy sytuację zawodową pracowników. Dlatego jesteśmy zdeterminowani i planujemy kontynuację protestu aż do skutku.” - mówi wiceprzewodniczący FZZ Sławomir Wręga.

Wszelkie informacje na temat pikiety oraz protestów podejmowanych przez Forum Związków Zawodowych i wchodzące w jej skład organizacje, dotyczące projektowanych zmian w Kodeksie pracy są dostępne na stronie www.wyzyskani.pl.

AG

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...