Konferencja „Brońmy Europy Socjalnej! – doświadczenia ponadgraniczne” Lipsk, 9-11 kwietnia 2013r. Drukuj
(2 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)

W dniach 9-11 kwietnia 2013 roku w Lipsku w Niemczech odbyła się konferencja pt. „Brońmy Europy Socjalnej! – doświadczenia ponadgraniczne” zorganizowana przez Fundację Otto Brennera we współpracy z Fundacjami Friedricha Eberta, Hansa Boecklera oraz z Europejskim Instytutem Związków Zawodowych. W konferencji udział wzięli członkowie Prezydium i Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych Dariusz Trzcionka, Krzysztof Małecki oraz Norbert Brożek, a także delegacja pracowników i przedstawicieli organizacji członkowskich FZZ (Zofia Czyż, Anna Nasiłowska, Wioletta Janoszka, Dominika Szaniawska, Monika Gałęska, Barbara Deręgowska, Radosław Kwiatoń, Łukasz Bukowski, Aleksander Kufka, Tomasz Jasiński).

 

Dwa dni dyskusji podzielono na panele narodowe, w trakcie których odbyła się dyskusja na temat przemian, reform oraz kondycji gospodarczej i społecznej Polski, Niemiec i Czech.

Wprowadzenia do dyskusji na konferencji dokonał Marek Balicki, były minister zdrowia, członek SLD, który krótko przeanalizował i ocenił zmiany w Unii Europejskiej, które zaszły od momentu rozszerzenia w 2004 roku. Minister Balicki przedstawił także zmiany społeczne w Polsce w okresie przemian, obecny stan reform i rynku pracy ze szczególnym naciskiem na szeroko rozpowszechnione umowy śmieciowe. Podkreślił, iż walcząc z kryzysem Unia Europejska zapomniała o obywatelach skupiając się na ratowaniu sektora bankowego. Na koniec wezwał do budowania solidaryzmu europejskiego i niezapominania, że Europejski Model Społeczny leży u podstaw idei integracji europejskiej i należy dbać, by jego wartości były widoczne w działaniach UE.

W dyskusjach w poszczególnych panelach narodowych odnoszono się do przemian w gospodarkach i zmian społecznych, które zaszły w ostatnich latach kryzysu. Zwracano uwagę, że cięcia w sferze społecznej, które wprowadzono, także pod dyktat Unii Europejskiej, nie przynoszą oczekiwanych efektów, a tak naprawdę służą tylko sektorowi finansowemu. Szukano ponadto odpowiedzi na pytania związane z dostosowaniem rynku pracy do potrzeb zmieniających się gospodarek, podnoszono kwestie możliwości rozwoju i edukacji osób młodych w kontekście ich przyszłości i dostępu do rynku pracy. W dyskusjach zastanawiano się jak bronić Europy socjalnej, jak ją zmieniać, by była kontynentem pokoju, ale także dobrobytu i zadowolenia jej obywateli. Zwrócono uwagę na rolę związków zawodowych w życiu społecznym i gospodarczym. Podkreślono, iż organizacje związkowe muszą otwierać się na nowych, zwłaszcza młodych członków, mając dla nich atrakcyjną ofertę wsparcia i opieki, ale także rozwoju. Młodzi obywatele i młodzi związkowcy oraz problem rewitalizacji organizacji związkowych to tematy, które pojawiały się w każdym panelu dyskusyjnym.

 Tomasz Jasiński

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...