Konferencja na temat „Związki zawodowe i społeczeństwo obywatelskie dla silnej i ambitnej Strategii UE na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy na lata 2013-2020”. Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

W dniach 26 i 27 marca 2013 roku w Brukseli odbyła się konferencja na temat „Związki zawodowe i społeczeństwo obywatelskie dla silnej i ambitnej Strategii UE na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy na lata 2013-2020” zorganizowana przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) przy współpracy z Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Z polskiej strony w konferencji uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Solidarność, OPZZ oraz przedstawiciel Forum Związków Zawodowych Radosław Strakulski (FZZPPKP).

 W trakcie dyskusji poruszono wiele obecnych w codziennej pracy pracowników służby bhp problemów np. prewencja - lekarz medycyny pracy z Belgii przedstawił system prewencji medycyny pracy Belgii. Opiera się ona na tradycyjnych usługach medycznych, brak jest lekarzy medycyny pracy na miejscu, badania masowe nie mają miejsca. Fundamentem jest finansowanie badań. Służbę tę należy doprecyzować i profesjonalizować. Innym ważnym tematem poruszanym na konferencji były czynniki szkodliwe w środowisku pracy – zaburzacze hormonalne, nanomateriały. Zaburzacze hormonalne to terminy stosunkowo nowe w terminologii bhp. Są to substancje zaburzające pracę układu hormonalnego. Wpływają na zdrowie reprodukcyjne obu płci, ale i inne choroby układu neuroimmunologicznego. Obecnie są trudności z ustaleniem jaka dawka jest bezpieczna – pojedyncze substancje mogą mieć niewielki wpływ, ale połączone mogą być rakogenne. Odnosi się to szczególnie do branży motoryzacyjnej, rolnictwa, produkcji papierosów.

Obecnie trwają prace Komisji Europejskiej w zakresie zaburzaczy hormonalnych – tu zdrowie pracowników powinno zostać w tej strategii wyeksponowane. Nanomateriały – dotyczy małych i łatwo rozprzestrzeniających się cząstek w ciele. Ryzyko dla zdrowia ludzkiego można porównać do azbestu – włóknistość. Większość nanomateriałów ma właściwości toksyczne.

Inne tematy poruszane podczas konferencji to sprawa płci, wieku w miejscu pracy a także psychospołecznych warunków pracy. Komisarz Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andor w swoim wystąpieniu przedstawił ocenę poprzedniej strategii a także jakie oczekiwania powinna spełniać nowa.

Według Komisarza poprzednia strategia spełniła swoje oczekiwania i była skuteczna. Jej celem było wzmocnienie legislacji. Europejska strategia stanowi niejako wzór dla strategii krajowych – prawie cała legislacja unijna została już opracowana, powstają nowe wytyczne np. narzędzia online. KE podjęła kampanię, której celem jest zmniejszanie ryzyka poprzez zwiększanie świadomości pracowników i pracodawców. Według Komisarza bardzo dużo kosztują wypadki przy pracy. Dobre zdrowie przekłada się na dobry biznes. Taka sytuacja poprawi i wzmocni system ubezpieczeniowy. Natomiast nie służy zdrowiu stałe podnoszenie wymagań w pracy. Wyzwanie to starzejące się społeczeństwo – Europa stanie wkrótce przed wyzwaniem polityki aktywnego starzenia się. Są też nowe wyzwania – nanotechnologie, zielona energia. Te warunki pracy należy podnosić, ale na to potrzebne są nakłady finansowe.

Wytyczne w zakresie BHP powinny brać także pod uwagę trzymiesięczne konsultacje publiczne w celu ocenienia jak lepiej radzić sobie z zagrożeniami fizycznymi i psychicznymi. Sukces strategii będzie zależeć od tego czy będzie ona wdrażana na poziomach krajowych. Ocena skuteczności wdrożonej legislacji odbędzie w 2015r.

Na zakończenie konferencji przyjęto plan strategii BHP na lata 2013-2020. Objął on przede wszystkim tematy: ustanowienia silnej inspekcji pracy, reprezentacji pracowniczej, dialogu społecznego i podkreślenia prewencji, zaburzaczy układu hormonalnego, nanomateriałów, wymiaru płci w warunkach pracy, aktywnego starzenia się, zagrożeń psychospołecznych.

 

 


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...