STANOWISKO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH w sprawie solidarnościowej akcji strajkowej przewidzianej na 26 marca 2013 r. Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

Forum Związków Zawodowych w pełni popiera działania podjęte przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy (MKPS) powołany na terenie województwa śląskiego. Forum Związków Zawodowych zauważa, że chociaż MKPS powstał na Śląsku, to postulaty skierowane do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą całego kraju, praktycznie wszystkich branż i pracowników.

Rząd RP nigdy nie miał czasu na rzeczywisty dialog, a związkowych partnerów społecznych traktował jako zło konieczne. Czas skończyć z „pozorowanym” dialogiem w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i czas zacząć dialog, którego od dłuższego czasu „domagają” się prominenci rządowi – dialog „uliczny”.
Forum Związków Zawodowych nie popiera żadnej partii politycznej, natomiast poprze wszelkie działania społeczne w zakresie obrony słusznych interesów pracowniczych. Rząd RP w swoich decyzjach nie może uwzględniać interesów tylko jednej strony - pracodawców, ale również interesy pracownicze. Dlatego też Forum Związków Zawodowych postuluje o wycofanie z prac legislacyjnych dwóch antyspołecznych i antypracowniczych ustaw przedstawionych w obecnym kształcie, a mianowicie ustawy o elastycznym czasie pracy i tzw. ustawę „antykryzysową”.
DIALOG JEST JESZCZE MOŻLIWY, O ILE RZĄD RP BĘDZIE DO TEGO GOTOWY !
Solidaryzując się z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno – Strajkowym, Forum Związków Zawodowych apeluje, do wszystkich członków organizacji przynależnych do Forum, o czynny udział w ramach pikiet i manifestacji organizowanych w dniu 26 marca br. w miastach na terenie całej Polski.
Pokażmy rządzącym, że ich władza pochodzi od obywateli, a przy sprawowaniu władzy należy brać pod uwagę nie tylko uwarunkowania i preferencje polityczne, ale przede wszystkim problemy ludzi pracy i postulaty przez nich wysuwane.

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...