Nagroda im. Andrzeja Bączkowskiego za 2012 r. dla Joanny Staręgi-Piasek Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

12 marca w redakcji dziennika „Rzeczpospolita” odbyła się uroczystość wręczenia dorocznej nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, twórcy i pierwszego realizatora idei dialogu społecznego w Polsce. Nagrodę za rok 2012 otrzymała Joanna Staręga-Piasek, współtwórczyni nowoczesnego systemu pomocy społecznej w Polsce. 

Joanna Staręga -Piasek jest pedagogiem i doktorem nauk ekonomicznych. Brała udział w obradach Okrągłego Stołu w ramach stolika ds. zdrowia i pomocy społecznej, Była posłem na Sejm I , II i III kadencji. Pełniła funkcję wiceministra w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka. W tym ostatnim była Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest autorką licznych badań i publikacji dotyczących funkcjonowania pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz gerontologii.

 Jak podkreśliła Kapituła Nagrody, Joanna Staręga-Piasek, po zakończeniu kariery poselskiej i ministerialnej działa na rzecz pomocy społecznej. „Jej skromność, rzetelność, mądre rozumienie trudnych problemów społecznych, wytrwałe zaangażowanie na rzez nowoczesnego systemu pomocy społecznej w Polsce od lat stanowią wzór służby publicznej” - napisano w uzasadnieniu przyznania wyróżnienia.

 Nagroda im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawana jest z utworzonego na początku 1997 r. Funduszu im. Andrzeja Bączkowskiego, którym do 2006 r. opiekowała się Fundacja dla Polski. Otrzymują ją osoby, które – podobnie jak były minister pracy, śp. Andrzej Bączkowski - rozwiązują ważne problemy społeczne, stanowią wzór służby publicznej, działają w duchu porozumienia i współpracy, kierują się ideą działania "ponad podziałami".

W skład Kapituły Nagrody wchodzą: wdowa po Andrzeju Bączkowskim - Grażyna Bączkowska, ministrowie pracy, którzy z nim współpracowali, przyjaciele oraz laureaci.

Wysokość nagrody to 25 tys. zł. Sponsorami jest wiele instytucji i osób prywatnych, zaś patronem medialnym dziennik "Rzeczpospolita".

Za 2011 r. honorową nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego otrzymali partnerzy społeczni, w tym Forum Związków Zawodowych.

AG


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...