Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. Podkarpackiego Drukuj
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)

W dniach 18-19 lutego br. w hotelu „Sezam” koło Łańcuta odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. Podkarpackiego. W pierwszym dniu spotkania szkolenie dla członków Zarządu przeprowadzili - Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie - Dawid Baran i nadinspektor Barbara Czarnek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.

 

Tematyka szkolenia objęła ostatnie zmiany w przepisach ważnych dla pracowników i działaczy związkowych:
· zasad funkcjonowania zakładowych komisji socjalnych w świetle zmian przepisów,
· rozliczania delegacji służbowych,
· zasad uczestnictwa w szkoleniach i seminariach,
· zmian w prawie pracy obowiązujących w 2013 r.
W spotkaniu z Okręgowym Inspektorem Pracy i szkoleniu uczestniczył - również goszczący na obradach ZW - Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka.
Tadeusz Chwałka w dyskusji po zakończonym szkoleniu, przedstawił najważniejsze problemy z jakimi przyjdzie się zmierzyć naszej centrali związkowej w najbliższym czasie. Omówił również stan dialogu z rządem, oraz obawy jakie on sam wiąże w nieciekawej sytuacji gospodarczej kraju i stale pogarszającej się sytuacji pracowników wielu branż w kraju. Zaznaczył, że bardzo ważna będzie mobilizacja naszych organizacji i większa niż dotychczas mobilność - jeśli chcemy sprostać oczekiwaniom związkowców i pracowników. Pobyt Przewodniczącego Forum ZZ członkowie Zarządu wykorzystali również do dyskusji nad problemami związanymi z funkcjonowaniem struktur Forum ZZ w woj. Podkarpackim, oraz sytuacji organizacji związkowych i przedsiębiorstw, w których prowadzą działalność.
W drugim dniu spotkania obradował Zarząd Wojewódzki FZZ. W w trakcie posiedzenia Przewodniczący ZW kol. Lesław Cupryś przedstawił rozliczenie finansowe za ubiegły rok, zdał relacje z działalności, przedsięwzięć i prac w zespołach, w których on oraz inni członkowie ZW reprezentowali Forum ZZ. Zarząd uznał za celowe aby raz w roku zorganizować robocze spotkanie Zarządu z naszymi przedstawicielami w Powiatowych Radach Zatrudnienia. Sporo czasu w obradach Zarządu zajęła dyskusja nad poprawą jakości działania Zarządu i Prezydium ZW. W dyskusji wypracowano wiele wniosków, kilka z nich skierowano do rozważenia do Zarządu Głównego FZZ.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...