Posiedzenie ROP o ochronie zdrowia psychicznego Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

22 stycznia 2013 r. w Sejmie odbyło się pierwsze w tym roku  posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Posłowie, senatorowie, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i innych organizacji zajmujących się ochroną pracy rozmawiali o zagrożeniach zdrowia psychicznego w środowisku pracy w Polsce.


Stanowisko Rady w tej sprawie przedstawiła prof. Danuta Koradecka. Poinformowała, że Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem nasilenia zagrożeń zdrowia psychicznego związanego z pracą. Około 33 proc. Polaków skarży się na stres w pracy. Absencja wywołana stresem jest drugim, po chorobach nowotworowych powodem niezdolności do pracy w kolejności powodem niezdolności do pracy. Główne przyczyny stresu to wzrost wymagań, niestabilne więzi społeczne w pracy oraz niepewność zatrudnienia.
Stanowisko Rady przedstawione przez prof. Koradecką zostało przyjęte.
W dalszej części posiedzenia Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek Głównego Inspektora Pracy p. Iwony Hickiewicz w sprawie powołania p. Dawida Barana na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie. Za jego powołaniem głosowało 20 z 21 ważnych głosów przy jednym wstrzymującym się.
Następnie sprawozdanie z działalności Rady Ochrony Pracy w 2012r. - materiał przygotowany przez Prezydium Rady Ochrony Pracy przedstawił  wiceprzewodniczący  Stanisław Stolorz.
Prezydium Rady przedstawiło  także  plan pracy na 2013 r.
W ostatniej części posiedzenia zaprezentowano materiały nt. rejestracji i zapobieganiu chorobom zawodowym przygotowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz opinię na ten temat przygotowaną przez specjalistów z Instytutu Medycyny Wsi.
W Radzie Ochrony Pracy IX kadencji (2010 – 2014) zasiada 11 parlamentarzystów – 9 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Związków Zawodowych, Business Centre Club Związek Pracodawców, Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich, NSZZ „Solidarność”, Krajową Izbę Gospodarczą, Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

 

Adam Maciejewski


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...