Weszła w życie nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym mundurowych Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
alt1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym mundurowych. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw ma zachęcić dobrze wyszkolonych i doświadczonych funkcjonariuszy oraz żołnierzy do dłuższej aktywności zawodowej. Ponadto jej celem jest ograniczenie liczby świadczeń emerytalnych wypłacanych z budżetu państwa.

Czytaj dalej na stronie NSZZ FSG tutaj.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...