Rada Ochrony Pracy na temat psychospołecznych warunków pracy Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
alt10 grudnia 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy. Tematem były problemy zdrowia psychicznego w środowisku pracy. Przyjęto również stanowisko w sprawie rozpatrzonego wcześniej materiału dotyczącego programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2013 r. Forum Związków Zawodowych na posiedzeniu ROP reprezentował Stanisław Stolorz.

Rada zapoznała się m.in. z materiałem dotyczącym działań prewencyjnych PIP na rzecz poprawy psychospołecznych warunków pracy. W opracowaniu przedstawiono zrealizowany w latach 2006-2009 ogólnopolski program przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciążenia psychicznego i  stresu w miejscu pracy. W szkoleniach, seminariach i konferencjach z tego zakresu uczestniczyło  ok. 11,5  tys. osób.

W 2011 r. PIP wdrożyła kolejny program informacyjno-prewencyjny. Projektem objęto 282 pracodawców. W jego realizację było zaangażowanych 13 okręgowych inspektoratów pracy. W ramach programu odbyło się 127 szkoleń dla prawie 2 tys. uczestników.

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Jej zadania to m.in.: ocena działalności PIP, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy, inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony pracy i ergonomii, występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy.

AG

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...