PRRM po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
W dniu 28 lutego 2011 roku odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Panem Markiem Haberem a przedstawicielami organizacji wchodzących w skład Polskiej Rady Ratowników Medycznych.

Podczas spotkania przekazano uzgodnione wspólnie propozycje zmian do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i pakiet ustaw o samorządzie zawodowym.

W odniesieniu do zaproponowanych zmian do ustawy o PRM poruszono kwestie:

    * umożliwienia ratownikom medycznym wykonywania medycznych czynności ratunkowych poza zespołem wyjazdowym;
    * wskazania finansowania obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;
    * braku obwieszczenia o standardach postępowania zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego;
    * pochylenia się nad minimalnym wymagalnym składem zespołów podstawowych w odniesieniu do obowiązujących standardów postępowania;
    * zakończeniu naboru w szkołach policealnych kształcących na kierunku ratownik medyczny;
    * weryfikacji obowiązującego rozporządzenie w sprawie przyjmowania zgłoszeń i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i braku nowego rozporządzenia w sprawie zasad stosowania, dokumentowania i weryfikacji zastosowania przymusu bezpośredniego przez kierującego akcją medyczną ( w tym ratownika medycznego) zaproponowaliśmy stworzenie jako załącznika karty zastosowania przymusu bezpośredniego przez ratownika medycznego/kierującego akcją medyczną.
Stanowisko Ministra Zdrowia w tej sprawie jest otwarte i wspólnie będziemy próbowali stworzyć najlepsze rozwiązanie dla ratowników medycznych i pacjentów.
Kolejną kwestią poruszaną na spotkaniu był przelicznik liczby dyspozytorów medycznych na liczbę mieszkańców.
Obecna propozycja MSWiA, która jest ujęta w projekcie rozporządzenia to jeden dyspozytor medyczny na 200 tys. mieszkańców.
Obecnie nikt na terenie Polski nie pracował przy takim przeliczniku.
Uzyskaliśmy zapewnienie Pana Ministra, że zostanie to zweryfikowane podczas wdrażania w powstających cpr.
Podczas spotkania zwracaliśmy również uwagę na problem braku ustawowego uregulowania transportu medycznego.
Kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia jest przewidziane w miesiącu kwietniu, podczas którego będą trwały prace nad obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym doskonalenia zawodowego.

Źródło: www.prrm.org.pl

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...