• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Opis działań
Opis działań PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor   
Środa, 13 Marzec 2013 06:26

OPIS DZIAŁAŃ

 • Szkolenia

Szkolenia z zakresu mediacji, negocjacji i wizerunku realizowane w Centrum Szkoleń i Konsultacji lub innym miejscu uwzględniającym dogodny dojazd uczestników mają na celu rozwój umiejętności członków FZZ w prowadzeniu efektywnego dialogu.

Przewiduje się organizację szkoleń w grupach 15-osobowych

 

Uczestnicząc w nich, dowiesz się:

 • jak prowadzić negocjacje, mediacje; jak wykorzystać swoje atuty podczas negocjacji;
 • jak prezentować poglądy;
 • jak rozwiązywać konflikty, spory;
 • jak radzić sobie w sytuacjach trudnych;
 • jak wywierać wrażenie na innych

 

 • Doradztwo

Eksperci zewnętrzni udzielać będą porad:

 • prawnych - w szczególności na temat konsultacji społecznych, prawnych aspektów negocjacji;
 • Ø psychologicznych - w szczególności na temat rozwiązywania problemów, konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Dyżury świadczone będą w formie stacjonarnej - drogą telefoniczną, e-mailową oraz w formie interwencyjnej tj. według zgłaszanych na bieżąco potrzeb członków bądź organizacji należących do Forum Związków Zawodowych.

 • Portal członków CSIK - na którym uruchomione zostaną szkolenia e-learning, czaty oraz zamieszczane będą informacje i aktualności dotyczące dialogu społecznego.

 

 • Wizyty studyjne – umożliwią Forum Związków Zawodowych wymianę poglądów i doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie prowadzonego dialogu społecznego.

 

 • Seminarium - posłuży wymianie doświadczeń, wypracowanych wniosków oraz upowszechnienia rezultatów z wizyt studyjnych.

 

 • Kodeks Dobrych Praktyk - powstanie na bazie wniosków i rekomendacji z wizyt studyjnych i seminarium. Dotyczyć będzie dobrych praktyk z zakresu prowadzenia dialogu społecznego, skutecznych metod negocjacji, warunków pracy z pracodawcą oraz współpracy z partnerami społecznymi i instytucjami dialogu społecznego.

 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.5. Rozwój dialogu społecznego Poddziałania 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU ORAZ BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ ZNAJDĄ PAŃSTWO NA PORTALU CSiK

www.csik.org.pl

 

Biuro projektu:

Pl. Teatralny 4

85-069 Bydgoszcz

tel./fax +48 52 371 83 33