• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZESPOŁU PROBLEMOWEGO DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH RDS Drukuj Email
(4 głosów, średnia ocena 4.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 19 Kwiecień 2016 12:04


18.04.2016r. odbyło się posiedzenie, które prowadził Zygmunt Mierzejewski (FZZ). Ze strony FZZ uczestniczył w spotkaniu Roman Michalski - Sekretarz RDS.

Podczas obrad podsumowano dotychczasowe prace dotyczące proponowanych zmian w ustawie wdrożeniowej. Strona rządowa przekazała materiały informując o realizacji zmian pod kątem rekomendacji przekazanych przez partnerów społecznych. Następnie oceniono stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych i ustalono dalszy tryb prac w tym temacie. Strona rządowa przekazała informacje na temat koncepcji prac grupy ds. efektywności funduszy UE przy Komitecie Umowy partnerstwa. Partnerzy społeczni przedstawili swoją koncepcje pracy grupy. Po dyskusji ustalono przyjęcie zasad pracy ze zgłoszonymi poprawkami.

Strona społeczna przedstawiła ocenę przyjętych regulaminów pracy Komitetów Monitorujących z rekomendacjami. Strona rządowa dziękując za profesjonalne opracowanie zapewniła, że zostaną podjęte kroki w celu eliminacji nieprawidłowości.

Ustalono, że następne spotkanie dotyczące spraw gospodarczych odbędzie się wspólnie z Zespołem gospodarczym i rynku pracy RDS. Do tego czasu zostanie zlecona przez RDS ekspertyza  oceniająca system wydatkowania funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Głównym celem ekspertyzy jest rozpoznanie wpływu środków z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 pochodzących z Unii Europejskiej na poprawę przedsiębiorczości w Polsce, relacji między pracodawcą, a pracownikiem mających znaczenie dla wewnętrznego funkcjonowania firm oraz uzyskanie konkurencyjności na poziomie branży lub sektora poprzez zewnętrzne wsparcie jakim powinny być fundusze unijne.

Przed posiedzeniem Zespołu odbyło się spotkanie partnerów społecznych. Ustalono zasady opiniowania otrzymywanych zgodnie z Uchwałami 4 i 7 RDS dokumentów: rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowywanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, a także projektów rozporządzeń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających: Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Następnie Ustalono i przyjęto zasady dotyczące wyboru przedstawicieli partnerów do KM. ( niepełna reprezentacja - KM PROW).

Zygmunt Mierzejewski


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...