• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
KWOTA WOLNA OD PODATKU, RODZINA 500+ I ORDYNACJA PODATKOWA NA PIERWSZYM POSIEDZENIU ZESPOŁU RDS DS. BUDŻETU Drukuj Email
(2 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 15 Styczeń 2016 15:09

14 stycznia 2016 r. w CPS Dialog odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Tematyka dotyczyła: projektu ustawy w sprawie kwoty wolnej od podatku, programu Rodzina 500+ oraz ustawy ordynacja podatkowa

Forum Związków Zawodowych reprezentowali członkowie zespołu: Anna Grabowska i Marek Mnich.

O projekcie dotyczącym podwyższenia kwoty wolnej od podatku poinformowali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, podkreślając konieczność podjęcia działań mających na celu poprawę polskiej demografii oraz wsparcie ubogich rodzin z dziećmi.

W dyskusji na temat projektu zabierali głos przedstawiciele wszystkich siedmiu partnerów społecznych.

Stanowisko Forum przedstawiła Anna Grabowska zaznaczając, że FZZ przekazało swoją opinię Prezydentowi RP popierając propozycję zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Zaznaczyła jednak, że powinien być to dopiero początek dyskusji na temat PIT. W obecnej sytuacji ma on bowiem charakter w zasadzie przychodowy, a nie dochodowy, jako że nie przewiduje kosztów uzyskania przychodu, które odzwierciedlałyby rzeczywiste nakłady ponoszone na uzyskanie dochodu przez podatników. Podkreśliła, że szczególnie istotne byłoby rozważenie wprowadzenia degresywnej kwoty wolnej od podatku, tym mniejszej, im wyższe dochody uzyskuje podatnik. Byłoby to realizacją zasady sprawiedliwych obciążeń podatkowych w stosunku do zdolności płatniczych podatnika. Kolejną kwestią wskazaną przez przedstawicielkę Forum była propozycja wprowadzenia dodatkowych progów podatkowych dla najmniej zarabiających oraz między stawką 18 a 30 proc. Miałoby to skutek motywujący do podejmowania dodatkowej aktywności zawodowej i związanych z tych dochodów Anna Grabowska wskazała także na konieczność powrotu do dyskusji na temat obniżenia stawki VAT z 23 do 22 proc.

Kolejnym poruszonym tematem był projekt Rodzina 500+, którego założenia umówili przedstawiciele resortu pracy. Partnerzy społeczni mieli w tym zakresie szczególnie wiele pytań. Przedstawicielka Forum odniosła się do wątpliwości związanych z wysokością kryterium dochodowego. Wyraziła wątpliwość czy należy odmawiać wsparcia rodzinom z jednym dzieckiem oraz ograniczać je do 18 roku życia dziecka. Odniosła się do propozycji resortu pracy, by pracownicy socjalni odmawiali wsparcia rodzinom, które „marnotrawią” przekazywane im przez państwo 500 zł na dziecko. Wskazała nieprecyzyjność tego określenia. Nie wiadomo bowiem czy „marnotrawieniem” środków byłby np. wakacyjny wyjazd dziecka, czy może jedynie wykorzystanie ich przez rodzica na własne cele, nie związane w jakikolwiek sposób z wychowaniem, edukacją dziecka itp.

Kolejną kwestią, jaką poruszyła Anna Grabowska w imieniu FZZ był problem ewentualnej dezaktywizacji zawodowej kobiet. Jak mówiła, może być to realne zagrożenie, szczególne na obszarach o słabej infrastrukturze, gdzie trudno o pracę, a dodatkowe środki z budżetu mogą zniechęcić do jej szukania. Dotyczy to szczególnie przypadków, w których wynagrodzenie byłoby na poziomie płacy minimalnej. Może bowiem dojść do sytuacji, w której kobieta, mając wybór między 1300 zł netto pensji i koniecznością posłania trojga dzieci do żłobka czy przedszkola, a 1500 zł dodatku na troje dzieci, w zasadzie stanie przed ekonomicznym przymusem pozostania w domu. Po wielu latach zaś, bardzo trudno będzie jej wrócić na rynek pracy.

W temacie dotyczącym zmian w ustawi Ordynacja podatkowa partnerzy społeczni wyrazili aprobatę dla działań mających na celu lepszą ściągalność podatków, opowiedzieli się za wprowadzeniem generalnej klauzuli mającej przeciwdziałać unikaniu opodatkowania. Wyrazili jednak wątpliwość czy resort finansów sprosta temu zadaniu wobec faktu zatrudniania, przede wszystkim przez największe firmy, rzeszy doradców podatkowych specjalizujących się w tzw. niedozwolonej optymalizacji podatkowej.

Partnerzy uzgodnili ze stroną rządową, że spotkają się w powyższych tematach po raz kolejny już po analizie projektu przez rząd, a także po zapowiadanych przez resort pracy wizytach w różnych regionach kraju w celu zasięgnięcia opinii co do projektu Rodzina 500+.

 Anna Grabowska

fot.: CPS Dialog


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...