• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
18 GRUDNIA STRAJK W PKP CARGO Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 11 Grudzień 2015 13:52


10 grudnia 2015 r. Zakładowy Komitet Protestacyjno Strajkowy  w Śląskim Zakładzie PKP CARGO wystosował do prezesa Adama Purwina pismo, z którego wynika, że strajk rozpocznie się 18 września o godzinie 9.00.

Treść pisma: 

Zakładowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w Śląskim Zakładzie PKP CARGO S.A w Tarnowskich Górach wyraża stanowczy protest przeciwko działaniom Zarządu Spółki PKP CARGO S.A, w których w sposób rażący łamie zawarte dotychczas porozumienia.

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy decyzję Prezesa Zarządu nr 55 z dnia 3 grudnia 2015 r. Tryb i forma jej jednostronnego wprowadzenia stanowi rażące złamanie zapisów Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 14 lutego 2005 r. Taki sposób prowadzenia „dialogu” ma charakter prowokacyjny i zmierzający do konfrontacji z partnerami społecznymi.

Ponadto Zarząd PKP CARGO S.A pomimo miesięcznego okresu zawieszenia akcji strajkowej nie podjął żadnych działań mających na celu zbliżenia stanowisk stron sporu zbiorowego. Wręcz przeciwnie wszelkie działania podejmowane w ostatnim czasie – jednostronnie wprowadzone zmiany w regulaminach pracy Południowego Zakładu Spółki oraz Śląskiego Zakładu Spółki (decyzja 55 i 56) oraz zmiany wprowadzone uchwałą 445 w pionie sprzedaży bez uwzględnienia opinii partnerów społecznych są świadomie ukierunkowane na wywołanie konfliktu i doprowadzenie do strajku w Spółce. Pomimo faktu, iż pracodawca w powództwie wniesionym do Sądu Okręgowego w dniu 2 listopada 2015 r. jasno określa strony pomiędzy, którym powinien być prowadzony dialog, to w sprawach w których rozstrzygnięcia pomiędzy partnerami są dla niego niezadawalające dla niego podejmuje sprzeczne z zapisami wcześniej przytoczonego porozumienia decyzje. W trakcie prowadzonego sporu zbiorowego w Śląskim Zakładzie Spółki ogranicza się możliwość zawarcia porozumienia i spełnienia postulatów wśród, których jeden zawiera prośbę o udzielenie odpowiedzi na temat kosztów leasingu nowego biurowca. Pracodawca podejmuje wręcz działania pogłębiające ten stan rzeczy wbrew apelowi Posłów na Sejm RP (w tym obecnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka) których działania znacząco przyczyniły się do zawieszenia planowanej akcji strajkowej.

W związku z tym, że Zarząd Spółki PKP CARGO S.A nie tylko nie wykazuje woli realizacji postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego, ale w odwecie za zagrożenie strajkiem podejmuje decyzje trwale zmieniające strukturę organizacyjną Spółki bez zachowania obowiązującego w PKP CARGO S.A. trybu opiniowania z partnerami społecznymi niżej podpisane organizacje związkowe zostały zmuszone do podjęcia najtrudniejszej decyzji. Niniejszym podejmujemy decyzję o odwieszeniu decyzji o rozpoczęciu strajku, który na mocy decyzji Krajowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego rozpocznie się na terenie Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A w dniu 18 grudnia 2015 r. o godzinie 9.00 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

 

Źródło:

http://www.fzzk.pl/

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...