• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
SPOTKANIE EKSPERCKIE W SPRAWIE REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 08 Grudzień 2015 07:13


7 grudnia 2015 r. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie ekspertów organizacji związkowych i pracodawców, którzy wspólnie pracują nad rekomendacjami na temat staży i praktyk zawodowych na wolnym rynku. Celem jest wypracowanie minimalnych standardów, według których mieliby postępować pracodawcy, i do których powinni stosować się praktykanci. Wyznacznikiem w tym zakresie są m.in. zalecenia Komisji Europejskiej.

Forum Związków Zawodowych reprezentowali: Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ i Tomasz Jasiński, radca ds. międzynarodowych.

Podczas spotkania strona związkowa odniosła się do ostatnich uwag pracodawców. Forum Związków Zawodowych swoje pozycje przesłało wcześniej w formie pisemnej i podtrzymało je na spotkaniu strony związkowych, poprzedzającym spotkanie z przedstawicielami pracodawców.

Ostatecznie, partnerzy uzgodnili propozycję definicji praktyki i stażu: uzyskiwanie doświadczenia i nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w miejscu odbywania stażu lub praktyki”.

Dyskutowano na temat wymogu przedstawiania przez pracodawców informacji o liczbie stażystów, których zatrudnili po okresie praktyki w swojej firmie. Przyjęto, że pracodawca będzie mógł takich informacji udzielać, ale nie będzie to obligatoryjne, szczególnie że nie zawsze taki właśnie jest cel przyjmowania na staż.

Strony zgodziły się na fakultatywność w objęciu praktykantów programami socjalnymi w przedsiębiorstwie, a także, że nie należy, na tym etapie, dążyć do obejmowania ich obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, a jedynie zdrowotnym i NW.

Nie udało się natomiast porozumieć w kwestii wynagrodzenia za praktyki (związki proponują 75 proc. wynagrodzenia minimalnego), maksymalnego czasu trwania programu praktyk (związki proponują maksymalnie 6 miesięcy), dobowego i tygodniowego maksymalnego wymiaru czasu praktyki (związki proponują odpowiednio maksymalnie 12 godzin i 40 godzin), wymiaru płatnych dni wolnych (związki mówią np. o przysługiwaniu ich np. po 2 miesiącach ) oraz okresu wypowiedzenia.

Kwestie nie rozstrzygnięte mają być teraz analizowane przez organizacje, a pracodawcy mają przedstawić związkom swoje propozycje w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Kolejne spotkanie ekspertów planowane jest na styczeń przyszłego roku.

Anna Grabowska

 

Fot.: martinak15 / Foter.com / CC BY

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...