• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
SPOTKANIE Z UNIJNYM NEGOCJATOREM W SPRAWIE PARTNERSTWA W HANDLU I INWESTYCJACH Z USA Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Środa, 02 Grudzień 2015 07:57


30 listopada 2015 r., w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, odbyło się zamknięte spotkanie przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i środowisk gospodarczych z Dyrektorem w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu i Głównym Negocjatorem Unii Europejskiej ds. Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) Ignacio Garcia Bercero.

Forum Związków Zawodowych reprezentowała Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ.

W rozmowie z unijnym negocjatorem, jego odpowiedziach na liczne pytania uczestników, omawiane były skutki, jakie będzie niosło za sobą porozumienie TTIP dla: polityki socjalnej, poszczególnych branż (np. chemia, usługi komunalne), drobnej przedsiębiorczości, krajowego sądownictwa poszczególnych państw Unii.

Celem TTIP czyli Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji jest ustanowienie strefy wolnego handlu między USA i UE, określenie nowych zasad eksportu i importu, prowadzenia inwestycji, usunięcie barier handlowych, ograniczenie formalności administracyjnych. Jako pozytywne aspekty porozumienia wskazywane są: ochrona środowiska, obniżka cen towarów i usług, szerszy ich asortyment. Zwiększenie zatrudnienia.

Jednocześnie jednak ekspertyzy światowych ekonomistów pokazują, że np. poziom zatrudnienia po obu stronach Atlantyku wskutek wprowadzenia TTIP raczej zmaleje. Nawet według tych najbardziej optymistycznych prognoz może wzrosnąć w Europie o 1,2 mln. Wzrost produktu krajowego to co najwyżej 0,4-0,7 proc. Dochody przeciętnej 4-osobowej rodziny mogłyby wzrosnąć co najwyżej o ok. 540 euro rocznie.

Istotną kwestią związaną z TTIP jest pomysł stworzenia międzynarodowego arbitrażu ds. handlu i inwestycji rozstrzygającego spory między państwami-stronami porozumienia. Mógłby on nakładać na państwa kary finansowe na rzecz inwestorów.

Problemy, na jakie wskazywali uczestnicy spotkania dotyczyły m.in.: klauzul społecznych, skutków porozumienia dla małych firm i rzemiosła, rozumienia usług publicznych, uzgodnień dotyczących produkcji chemicznej.

Przedstawicielka Forum pytała czy międzynarodowy arbitraż byłby ograniczony do sytuacji, w których dochodziłoby do: dyskryminacji przedsiębiorstwa, braku dostępu do drogi sądowej lub wywłaszczenia, czy też mógłby rozpatrywać sprawy związane ze zmniejszeniem opłacalności zagranicznych inwestycji w Polsce np. z powodu zmiany prawa podwyższającej płacę minimalną czy zmieniającą wchodzące w nią składniki. Podobne konsekwencje mogłoby mieć dodatkowe opodatkowanie jakichś podmiotów czy rodzajów działalności, o czym ostatnio jest w naszym kraju mowa.

Ignacio Garcia Bercero zaznaczył, że zmiana przepisów krajowych nie może być traktowana jak naruszenie warunków porozumienia. Nie może by to podstawą do skarżenia zasad naruszenia ochrony inwestycji. Podwyżka płacy nie powinna by zatem uznawana za działanie niedozwolone z punktu widzenia wynegocjowanych zasad prowadzenia handlu i inwestycji w ramach TTIP.

Dodał też, że porozumienie TTIP jest jeszcze negocjowane. Komisja Europejska chciałaby zakończyć negocjacje w 2017 r., jeszcze za obecnej prezydentury w USA. Nie jest to jednak absolutnie konieczne, bowiem najważniejsze są jego zapisy, które muszą być korzystne dla państw unijnych. Należy np. zainteresować się bardziej małymi firmami, by miały lepszy dostęp do informacji dotyczących zasad eksportu na rynek amerykański. Mają powstać specjalne struktury pozwalające takim podmiotom skorzystać na porozumieniu. Unijny negocjator zauważył też, że nie uzgodniono jeszcze kwestii monitoringu realizacji porozumienia, a strona unijna czeka w tym wypadku na propozycje strony amerykańskiej.

Anna Grabowska

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...