• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
V KONFERENCJA CEYTUN Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 24 Listopad 2015 14:00


W dniach 6-8 listopada 2015 r. w Wiedniu, odbyło się V Konferencja sieci CEYTUN. Tematem przewodnim w projekcie pt: „Międzynarodowa solidarność w tworzeniu socjalnej Europy”, była obecna sytuacja dotycząca migracji ludności w Europie i dyskryminacji jaka jej towarzyszy.

Uczestnikami konferencji byli młodzi związkowcy z Węgier, Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii oraz Polski. Forum Związków Zawodowych reprezentowali: Rafał Zaręba (PZZ KADRA) i Jarosław Gacki (PKP Intercity).

Konferencję otworzył zaproszony przez moderatorów spotkania prezes austriackiej federacji związków zawodowych (OGB) – Erich Foglar. Omawiał skutki migracji ludności z całego świata do Austrii oraz ich wpływ na austriacki rynek pracy. Stwierdził, że Austria to jeden z nielicznych krajów Europy, w których proces migracyjny jest największy. Dziennie około 10 tyś. obcokrajowców przekracza granicę austriacką. Znaczny napływ imigrantów, może zachwiać rynkiem pracy dlatego potrzebne są procesy ekonomiczno – gospodarcze, mające na celu upłynnienie rynku pracy we wszystkich sektorach. Nakłady poniesione przez austriacką gospodarkę na cele związane z imigrantami (tj. kursy zawodowe, kursy językowe, warunki socjalne) mają przyczynić się w późniejszym czasie do wzrostu gospodarczego. Nawiązał również do solidarności innych krajów UE, które, jego zdaniem, powinny współdziałać w procesie migracyjnym ludzi przebywających na terenie UE.

Laura Moreno Otis, członkini EKZZ, przedstawiła prezentację dotyczącą pozycji i mobilizacji działań Europy oraz europejskich związków zawodowych w sprawie uchodźców. Najważniejszymi aspektami wystąpienia były zagadnienia dotyczące: wolnego przepływu uchodźców między granicami państw UE, azyl polityczny, sprawiedliwe traktowanie oraz zapewnienie warunków socjalnych i odpowiedzialności za ład pracowniczy. Podsumowując swoją prezentację, Laura Moreno Otis stwierdziła, że silna międzynarodowa sieć związków zawodowych powinna zapewnić stabilizację pracowniczą na rynku pracy w krajach UE.

Kolejnym punktem dyskusji był panel dotyczący polityki migracyjnej w krajach grupy CEYTUN. Zaproszeni związkowcy w swoich prezentacjach odzwierciedlali sytuację jaka obecnie panuje w ich krajach odnośnie obcokrajowców i uchodźców. Mówili, jak społeczeństwo i dany rząd reaguje na zmiany zachodzące w obecnej Europie, czy są podejmowane działania w celu zmniejszenia napływu uchodźców, czy występują programy pomocowe dla imigrantów i uchodźców oraz jak związki zawodowe danego kraju współpracują z rządem w celu upłynnienia rynku pracy i wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie napływu ludności z poza granic danego państwa.

Po wysłuchaniu prezentacji przedstawicieli obecnych państw, moderatorzy poprowadzili panel dyskusyjny w celu wymiany doświadczeń i poglądów między zaproszonymi stronami związkowymi.

Ostatnim gościem V Konferencji CEYTUN był Przewodniczący Komitetu Młodzieży EKZZ – Salvatore Marra. Przedstawił on wniosek Komisji Młodych EKZZ, powstały na Kongresie w Paryżu, który odbył się w październiku br., dotyczący wysokiej jakości miejsc pracy dla młodych ludzi. Dokument ten odnosił się do polityki zatrudnienia w krajach UE. Wniosek ten ma za zadanie ułatwić proces migracji i integracji w nowym środowisku. Na zakończenie konferencji przyjęto deklarację mówiącą o wolności przepływów pracy w UE oraz zwiększenia świadomości w zakresie migracji pamiętając o tym, że pracownicy migrujący mają takie same prawa w kraju docelowym, jak lokalni mieszkańcy z uwzględnieniem standardów pracy i warunków socjalnych. Członkowie CEYTUN ustalili także wstępny termin kolejnej konferencji na kwiecień 2016, a miejscem spotkania ma być Budapeszt. Kolejnym tematem na VI Konferencji CEYTUN ma być edukacja i szkolenia zawodowe w ramach dualnego systemu kształcenia.

 

Rafał Zaręba

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...