• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
NARODOWA RADA ROZWOJU PRZY PREZYDENCIE RP Drukuj Email
(2 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Poniedziałek, 23 Listopad 2015 08:32

20 października 2015 r. w Pałacu Prezydenckim obyło się posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju, na którym Forum Związków Zawodowych reprezentował Wiceprzewodniczący FZZ Dariusz Trzcionka. Spotkanie to zostało zorganizowane w sprawie „Odpowiedzialnej Polityki Klimatyczno-Energetycznej – Diagnoza przez Konferencją Klimatyczną COP21„. Andrzej Duda Prezydent RP zauważył, że Polska wypełniła wszystkie zobowiązania wynikające z dotychczasowych międzynarodowych ustaleń. Przyjęty dla Polski cel ograniczenia emisji o 6 proc. w stosunku do roku bazowego, jakim był przyjęty wówczas rok 1988 został osiągnięty. Ograniczenie emisji CO2 w stosunku do roku 1988 wyniosło w Polsce 30%. Prezydent dodał, że jest to nasz ogromny sukces.

Prezydent zwrócił również uwagę, że w Polsce jest ok. 90 proc. europejskich złóż węgla, co może wystarczyć na kolejne 200 lat. – Węgiel jest naszym absolutnie podstawowym surowcem energetycznym i bazą energetyczną, a więc elementem naszej energetycznej suwerenności – mówił prezydent. Przypomniał, że gdy przewodniczący Komisji Europejskiej informował, że Unia Europejska 50 proc. swoich potrzeb energetycznych zaspokaja z importu, jeszcze jako poseł do Parlamentu Europejskiego podawał w wątpliwość suwerenność energetyczną UE.  Jak mówił, dostawy z zewnątrz zawsze mogą zostać wstrzymane i przypominał, że takie sytuacje z gazem miały już miejsce w przeszłości. Energia w tym wypadku stanowi istotny oręż i mówiąc wprost – element szantażu, a wiec związana jest z kwestią bezpieczeństwa i suwerenności – podkreślał Andrzej Duda, pytając, czy w związku z tym nie powinniśmy przede wszystkim wykorzystywać posiadanych zasobów. Nie tylko z polskiego, ale także z europejskiego punktu widzenia, jednym z tych surowców, które są w stanie suwerenność przynajmniej wzmacniać, jest węgiel.

Wskazywał, że wielkie światowe gospodarki, jak Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, Brazylia, czy Indie na dziś nie przyjęły na siebie żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o emisję CO2. Zdaniem Prezydenta, przy przyjętych zobowiązaniach, gospodarka Unii Europejskiej z roku na rok będzie traciła na konkurencyjności w stosunku do gospodarek tych państw. – To jest dzisiaj wielki problem Unii Europejskiej – mówił. Jeżeli w Paryżu nie zostaną przyjęte rozwiązania, które spowodują, że ciężar ograniczeń emisji wezmą na siebie pozaeuropejskie wielkie gospodarki, to z punktu widzenia Unii Europejskiej będzie to klęska – dodawał.

W czasie spotkania prof. Jan Szyszko – Minister Środowiska zaprezentował podstawowe informacje dotyczące spraw COP21 w Paryżu oraz Konwencji Klimatycznej i Protokół z Kioto. W czasie spotkania omawiano Pakiet klimatyczno-energetyczny w świetle skutków społeczno-gospodarczych dla Polski, sprawy miksu energetycznego, leśnych gospodarstw węglowych i inne wyzwania stojące przed Polską dotyczące: miejsc pracy, gospodarki i przedsiębiorczości.

Źródło: www.kadra.org.pl

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...