• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
GRUPA ROBOCZA PARTNERÓW SPOŁECZNYCH O POLSKIEJ POLITYCE LEKOWEJ Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 20 Listopad 2015 14:03

17 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie zespołu roboczego związków zawodowych i pracodawców reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie wypracowani stanowiska partnerów społecznych w sprawie polityki lekowej.

Forum Związków Zawodowych reprezentowała Dorota Ronek z OZZPiP.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele krajowego przemysłu farmaceutycznego, firm europejskich z tej branży, a także związków zawodowych z zakładów produkujących leki.

Uzasadnieniem dla spotkania był: rosnący udział zachodnich firm farmaceutycznych na polskim rynku, ograniczanie ilości leków innowacyjnych produkowanych przez polskie firmy, a w efekcie wzrost cen. Kolejny problem to nadmiernie długi okres do wprowadzenia leku na rynek, sięgający nawet 10 lat. Jest to też proces kosztowny, powiązany z koniecznymi badaniami naukowymi i klinicznymi. Rejestracja nowego leku jest też obwarowana nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi.

Związki zawodowe podkreślały podczas spotkania brak możliwości zawiązywania w ich zakładach układów zbiorowych pracy. Pracodawcy bronili się wskazaniem braku długofalowej polityki lekowej w Polsce, obawa i o utratę płynności finansowej.

Rozmawiano również o gospodarce lekowej w obrębie placówek ochrony zdrowia, którą oceniono negatywnie, oraz o nadmiernej reklamie leków w środkach masowego przekazu.

W podsumowaniu spotkaniu stwierdzono, że polityka lekowa powinna stanowić część dużego projektu pt. „zdrowie publiczne”, a partnerzy społeczni muszą wypracować wspólne postulaty dotyczące zwiększenia nakładów finansowych na krajowy przemysł farmaceutyczny oraz utworzenia komisji refundacyjnej, w składzie której znajdą się obowiązkowo przedstawiciele polskich firm farmaceutycznych.

Wspólne stanowisko partnerów społecznych ma, zgodnie z ustaleniem Prezydium Rady Dialogu Społecznego z dnia 5 listopada 2015 r, zostać przedstawione ministrowi zdrowia na najbliższym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

Anna Grabowska

 

 

Fot.: //www.flickr.com/photos/121483302@N02/14200527505/">theglobalpanorama / http://foter.com/">Foter.com / http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...