• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
SZKOLENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU KRAJOWEGO, KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELI ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH NSZZ CIEPŁOWNIKÓW W POLSCE Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 1.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 22 Wrzesień 2015 09:03


W dniach 16-18 września br. w Ośrodku Wczasowym Centrum Promocji Zdrowia SANVIT w miejscowości Okuninka nad Jeziorem Białym odbyło się szkolenie członków Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych NSZZ Ciepłowników w Polsce z całego kraju.

Szkolenie z tematu Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy prowadził mec. Andrzej Jankowski – Szef Biura Prawnego Forum Związków Zawodowych. Andrzej Jankowski omówił szczegółowo przepisy prawne regulujące zawieranie, zmiany i rozwiązywanie Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy (ZUZP), zawartych w Kodeksie Pracy oraz przepisach innych ustaw i aktów wykonawczych. ZUZP to jeden z najważniejszych dla organizacji związkowej i pracowników dokument, reguluje w sposób kompleksowy warunki wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą. Wynegocjowanie u pracodawcy korzystnych warunków dla pracowników nie należy do łatwych zadań organizacji i wymaga dobrej znajomości przepisów prawa w tym zakresie i niejednokrotnie długich negocjacji. Dlatego przypomnienie tych przepisów organizacjom związkowym było niezwykle ważne. Mec. Jankowski operował również licznymi przykładami z jakimi spotkał się w swojej działalności prawniczej oraz rozstrzygnięć sądowych w tych sprawach. Wskazał, że choć odnośne przepisy Kodeksu pracy dość precyzyjnie regulują ZUZP to istnieje wiele pułapek, które przy nieznajomości przepisów mogą być wykorzystane przez jedną ze stron.

Temat ten wywołał również chwilami gorącą dyskusję z uczestnikami szkolenia operującymi przykładami ze swoich zakładów pracy. W szkoleniu podjęte zostało jeszcze wiele innych tematów, które wynikły w czasie dyskusji. W tej części Mec. Jankowski przytoczył i omówił liczne zmiany przepisów jakie wprowadzono w ostatnim okresie czasu. Warto tu wspomnieć, że zawsze informacje o zmianach przepisów dotyczących spraw pracowniczych można znaleźć na stronie Forum Związków Zawodowych. Taka formuła szkolenia doskonale zdaje egzamin, przytaczane przykłady z macierzystych zakładów pracy i „na gorąco” opinia prawna najlepiej chyba pozwala poznać praktycznie obowiązywanie i interpretacje przepisów prawa.

W drugim dniu szkolenia na krótkim roboczym posiedzeniu obradował również Zarząd Krajowy NSZZ Ciepłowników w Polsce przy udziale przedstawicieli Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku. Przewodniczący Zarządu Krajowego Sławomir Kapała zdał relacje z działalności Zarządu                               z ostatniego okresu. Po dyskusji przyjęto trzy uchwały w sprawie bieżącego funkcjonowania organizacji. Przewodniczący Sławomir Kapała przedstawił propozycje tematów następnego szkolenia. Po dyskusji ustalono tematy szkolenia i przyjęto, że najbliższe szkolenia dla członków Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych odbędzie się w grudniu br.

Stanisław Bomba

 

Galeria foto:

Fot. S. Bomba

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...