• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
RADIOWA DEBATA O REFERENDACH I GÓRNICTWIE Z UDZIAŁEM FZZ Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Czwartek, 27 Sierpień 2015 06:01 

26 sierpnia 2015 r., Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych Forum Związków Zawodowych była gościem wieczornego programu na antenie Radia RDC z udziałem przedstawicieli trzech centrali związkowych: FZZ, NSZZ Solidarność i OPZZ. Debata dotyczyła przede wszystkim zbliżającego się i zapowiedzianego referendum, ale także zapowiadanych na październik protestów górniczych.

Jak zaznaczyła przedstawicielka Forum, związki zawodowe jeszcze podczas wrześniowych manifestacji z 2013 r. wyraźnie opowiadały się za zwiększeniem udziału obywateli w decydowaniu o ważnych sprawach społecznych w formie referendów. Jednakże te obecne mają raczej charakter polityczny, są związane z doraźnym celem, jakim jest zwiększenie frekwencji wyborczej i zyskanie punktów przez poszczególne partie polityczne. Forum, jako centrala apolityczna, nie pochwala takiego podejścia, choć dostrzega słabość społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

W opinii Anny Grabowskiej, jeśli chodzi o bodaj najistotniejsze pytanie ze związkowego punktu widzenia, dotyczące obniżenia wieku emerytalnego, to ani ono, ani zmiany podwyższające ten wiek w 2013 r. nie miały niestety charakteru reformy systemu emerytalnego. Ta bowiem musi wiązać się z rzetelnymi obliczeniami wpływów do FUS, zmianami w oskładkowaniu umów oraz działalności gospodarczej, powiązaniem okresów składkowych z wiekiem emerytalnym czy zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury. „Sama zmiana wieku emerytalnego, to żadna reforma” – powiedziała przedstawicielka Forum przypominając, że protestów związkowych z chwili jego podwyższania, rząd, ani ówczesny prezydent nie chcieli słuchać.

Zaznaczyła też, że część pytań referendalnych jest dla obywateli niezrozumiała, część nieaktualna, część nie dotyczy wszystkich obywateli, a co do konsekwencji niektórych, to wielu potencjalnych głosujących nie zdaje sobie sprawy. Do tej kategorii zaliczyła pytanie o tłumaczeniu wątpliwości podatkowych na korzyść podatników, które nie tylko że jest nieaktualne, ale wyraźnie realizuje cele tylko jednej grupy społecznej - przedsiębiorców. Ma zaś marginalne zastosowanie do zwykłych pracowników.

Mówiąc z kolei o pytaniu dotyczącym kwoty wolnej o podatku, Anna Grabowska zaznaczyła, że powinna być ona podwyższona, ale w sposób degresywny tak, by skorzystali na tym przede wszystkim najubożsi podatnicy, nie zaś wszyscy, także ci o najwyższych dochodach. Za warte rozważenia uznała też wprowadzenie dodatkowych stawek, tak wyższych od obecnych, jak i niższych.

Odnosząc się do pytania w sprawie 6-latków. Przedstawicielka Forum stwierdziła, że powinno być to pozostawione w gestii rodziców. Zauważyła jednocześnie, że to właśnie jest pytanie, które nie dotyczy całego społeczeństwa, a wręcz tylko jego wąskiej grupy.

W debacie poruszony został także temat zapowiadanych górniczych protestów w związku z nierealizowaniem przez rząd zapowiedzianego programu naprawy polskiego górnictwa. Anna Grabowska przypomniała, że premier Ewa Kopacz nigdy nie odpowiedziała na propozycję trzech związkowych centrali w sprawie spotkania, jaka została jej przekazana w styczniu br. Zignorowała jednocześnie propozycję związków powołania branżowych „stolików”, które fachowo i kompleksowo zajęłyby się tak polskim górnictwem, jak i np. energetyką. Przedstawicielka Forum zaznaczyła, że premier nie chciała wówczas realnego dialogu ze związkami, które podnosiły m.in. problem nadmiernego opodatkowania wydobycia węgla oraz złego zarządzania kopalniami, ale także tą gałęzią gospodarki na poziomie rządu. Dziś skutkuje to brakiem realizacji planu naprawczego i zmusza związki do rozważania ponownych protestów.

Posłuchaj debaty:

http://rdc.pl/informacje/dzieje-sie-bardzo-niedobrze-ze-osmiesza-sie-idee-referendum/


Anna Grabowska

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...