• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
WYBÓR PRZEDSTAWICIELA PARTNERÓW SPOZA ADMINISTRACJI DO PREZYDIUM KOMITETU DS. UMOWY PARTNERSTWA Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 11 Sierpień 2015 09:00

Zgodnie z ustaleniem, które zapadły na I posiedzeniu Komitetu ds. Umowy Partnerstwa (KUP), w czasie którego reprezentanci partnerów społecznych i gospodarczych złożyli propozycję rozszerzenia Prezydium KUP o przedstawiciela organizacji partnerskich, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyły się  dwa spotkania robocze partnerów, dotyczące roli przedstawiciela partnerów spoza administracji w Prezydium KUP oraz sposobu jego wyłaniania.

W wyniku dyskusji ustalono, że każda z czterech grup partnerów spoza administracji, tj. organizacji pracowników i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych oraz środowiska akademicko-naukowego, wskaże po jednym kandydacie na przedstawiciela partnerów w Prezydium KUP. Funkcję tę będzie obejmował każdy z 4 wyłonionych w ten sposób przedstawicieli, rotacyjnie na okres rocznej kadencji.

Przedstawiciel partnerów będzie reprezentantem wszystkich organizacji spoza administracji, wchodzących w skład KUP, zatem w ramach prac Komitetu będzie on odpowiedzialny za przekazywanie stanowisk oraz podejmowanie działań uzgodnionych ze wszystkimi zaangażowanymi organizacjami.

Przedstawicielami wydelegowanymi do prac w Prezydium są: Zygmunt Mierzejewski (Forum Związków Zawodowych), prof. Henryk Runowski (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich), Michał Konwicki (Krajowa Izba Gospodarcza) oraz Jan Jakub Wygnański (Rada Działalności Pożytku Publicznego).

Zygmunt Mierzejewski został zaakceptowany przez pozostałych na pierwszą kadencję.

 

ZM

 

Fot.: https://www.flickr.com/photos/superfem/1414228606/">superfem / http://foter.com">Foter / http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC BY superfem / Foter / CC BY

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...