• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
DEBATA TRÓJSTRONNA W TVP INFO O ORGANIZACJI NOWEJ RADY DIALOGU Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Sobota, 08 Sierpień 2015 14:00


Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego oraz związane z tym kwestie organizacyjne oraz pierwsze tematy, jakie miałyby być przedmiotem dyskusji w dialogu partnerów społecznych i rządu, były przedmiotem Debaty Trójstronnej w TVP, która odbyła się 8 sierpnia 2015 r. Forum Związków Zawodowych reprezentowała Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ.

Poza Forum w Debacie uczestniczyli przedstawiciele: NSZZ „Solidarność”, BCC i ZRP, zaś z ramienia rządu minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przedstawicielka Forum wskazała jako istotne tematy na początek działania RDS: konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego poszerzającego prawo koalicji i związane z tym niezbędne zmiany w prawie, w tym w ustawie o związkach zawodowych, Kodeks pracy, przepisy dotyczące pracy tymczasowej i agencji, kwestie płacy minimalnej, jej waloryzacji, a także waloryzacji rent i emerytur, minimum egzystencji. Przypomniała, że rozwiązania tzw. okołobudżetowe powinny być w możliwie krótkim czasie dyskutowane w RDS także ze względu na ustalenia, jakie zapadły między partnerami i stroną rządową podczas spotkania w Dobieszkowie kończące wspólne prace nad projektem nowej ustawy o RDS.

Na pytanie o ewentualne mankamenty ustawy, Anna Grabowska odpowiedziała, że trudno je dostrzec, ale na pewno trzeba będzie dołożyć starań, by zawarte w niej zapisy poszerzające uprawnienia partnerów, były realizowane. Przypomniała, że w wielu punktach ustawy jest mowa o konsensusie związków i pracodawców i niezwykle istotna będzie umiejętność dochodzenia do tego porozumienia, szacunku dla partnera, gdyż w przeciwnym razie dobre zapisy nie zostaną wykorzystane.

Przedstawicielka Forum zaznaczyła również nową rolę prezydenta w RDS oraz to, że założeniem nowych przepisów było jak największe oddalenie dialogu społecznego od bieżącej polityki i jej doraźnych potrzeb.

Odnosząc się do udziału w RDS innych organizacji poza siedmioma reprezentatywnymi, Anna Grabowska wyjaśniła, że ich przedstawiciele będą mogli brać udział w pracach Rady na zaproszenie jej przewodniczącego, o ile wyrażą zainteresowanie jakąś tematyką. Była to zresztą również praktyka Trójstronnej Komisji. Wskazała też konkretne przykłady.

Dodała, że odbyło się już pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące tworzenia Rady, jej zespołów, regulaminu, a w najbliższym czasie planowane są następne. Mówiąc o powoływaniu nowego przewodniczącego Rady przypomniała, że w ustawie nie ma zapisu wprost, jak ma się to dokonać. Była mowa o losowaniu, ale możliwe są też uzgodnienia stron. Ostatecznie kwestia rozstrzygnie się w gronie szefów organizacji związkowych i pracodawców oraz strony rządowej.

Minister pracy podkreślił, że ustawa o RDS jest najnowocześniejsza w Europie, daje dużą samodzielność partnerom, ale prawdziwy dialog wymaga przede wszystkim umiejętności rozmowy, zaufania. Nie zastąpią ich nawet najlepsze przepisy prawa.

Zgodzili się z tym wszyscy uczestnicy Debaty. Wyrazili też nadzieję, że do powołania Rady i rozpoczęcia przez nią prac dojdzie możliwie szybko.

Obejrzyj debatę:

http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-info-debata-trojstronna-08082015/21166923

 

Anna Grabowska

 

 

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...